Browse By

Podatek CIT-8 – kto i kiedy powinien go rozliczyć?

Obowiązek rozliczenia tego podatku leży na wszystkich osobach prawnych z wyjątkiem uprzywilejowanych jednostek, których wyszczególnił ustawodawca, a o  których mowa będzie później. Zgodnie z ustawą o podatkach dochodowych od osób prawnych, do podatników CIT zalicza się osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W to zestawienie nie wlicza się spółek niemających osobowości prawnej, czyli spółki jawnej, cywilnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej.

Korporacja

Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami podatku CIT, koniecznie odwiedźcie tę stronę: http://www.meritumksiegowa.pl/cit-podatek-od-osob-prawnych. Zawiera w sobie wypis usług związanych z pomocą obsługi tego podatku.

Dodatkowo należy wiedzieć, że takiemu opodatkowaniu podlegają również wszelkie spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie. Pod warunkiem jednak, że zapisy prawne wykazują na zgodność z przepisami prawa podatkowego tego państwa i są one uznawane za osoby prawne, posiadające obowiązek płacenia podatku od całości swojego dochodu, bez względu na to jaki kraj aktualnie zamieszkują. Ostatnim przypadkiem, kiedy spółka musi płacić podatek CIT są tzw. podatkowe grupy kapitałowe.

Czyli grupy co najmniej dwóch spółek kapitałowych, które pozostają w związkach kapitałowych. A teraz przejdźmy do uprzywilejowanej grupy podmiotów zwolnionych od płacenia podatku CIT-8.

Mowa tutaj o kościelnych osobach prawnych, Polskim Związku Działkowców, a przede wszystkim o jednostkach budżetowych, funduszach celowych, przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz innych jednostkach gospodarczych, które zostały utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumień lub umów. Ponadto podatku nie płacą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ujętym w odpowiedniej ustawie.

Jeżeli prowadzisz swoją działalność gospodarcza na terenie Polski, masz obowiązek odprowadzić podatek od całości osiągniętych dochodów, bez względu na to gdzie je osiągasz. Jednak w przypadku, kiedy nie posiadasz na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegasz obowiązkowi opodatkowania tylko tych dochodów które osiągnąłeś na terenie Polski. Wszyscy podatnicy CIT mają obowiązek przez cały rok podatkowy wpłacać zaliczki na podatek, są one naturalnie wpłacane na rachunek urzędu skarbowego. Po zakończeniu całego roku podatkowego, do końca marca, we właściwym urzędzie skarbowym musi zostać złożone zeznanie podatku CIT-8. Jest tam wyszczególniony całoroczny dochód jaki osiągnęła firma i należy wpłacić należny podatek lub też wyrównać różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu, a całościową sumą należnych zaliczek za okres od samego początku roku.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowa ustawa, która ma nieznacznie wspomóc najmniejszych przedsiębiorców. Zakłada ona, że od nowego roku podatkowego, wysokość CIT zostanie zmniejszona z 19 do 15 procent. Niestety taka obniżka obejmuj jedynie najmniejsze firmy, u których całościowa wartość ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro. Preferencyjną stawka podatku, nie zostaną jednak objęte spółki kapitałowe.