Browse By

Pełna księgowość – co to takiego?

Pełna księgowość – to system charakteryzujący się dużą skrupulatnością, rozbudowaniem oraz o wysokim stopniem skomplikowania.

To zestawienie wydarzeń gospodarczych, będących gałęzią rachunkowości, mające za zadanie kontrolowanie, analizę i tworzenie danych na temat sytuacji firmy w danym przedziale czasowym. Dzięki pełnej księgowości mamy pogląd na całą sytuację finansową naszej firmy. Każda określona suma pieniędzy, która przepłynęła przez firmę musi się pojawić na dwóch kontach.

W Ustawie o Rachunkowości i w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości są spisane jej reguły. Każda działalność funkcjonuje na takich samych zasadach, możliwy jest dostęp do stanu innych firm. Nie istnieje możliwość na zaistnienie jakiekolwiek nieuczciwości czy falsyfikacje.

Pełła księgowość pozwala nam na nadzór firmy oraz analizę istotnych danych związanych z naszą działalnością. Trzeba zamieszczać w niej każde przeprowadzone działanie, opiera się na mnogich, skomplikowanych regułach prawnych, jej sprawowanie bywa kłopotliwe, więc może być problemem dla małych przedsiębiorców.

Zdarzają się sytuacje, że mniejsze działalności muszą prowadzić pełną księgowość. Spowodowane jest to:

– założeniem o wydzielenie

– rozporządzanie oddzielnym majątkiem (aby zapewnić właścicielowi i kooperantom kontrolę nad majątkiem)

W sytuacji, gdy działalność ma aktywa finansowe wpłacone przez udziałowców, zobowiązana jest mieć pełną księgowość pod nadzorem osób wykwalifikowanych w tym kierunku. Powoduje to zabezpieczenie majątku danej osoby / działalności, blokując możliwość rozkradnięcia.

Ważne! Jeśli dochód danej działalności jest większy niż 1,2 miliona euro, firma zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość – podaje firma Meritum oferująca pełną księgowość.

Obligacja do prowadzenia pełnej księgowości – kogo dotyczy?

Zobligowanie do prowadzenia pełnej księgowości ma miejsce, gdy rodzaj zarządzania działalności przewiduje wydzielenie i zarządzanie oddzielnymi dobrami i jego celem jest zagwarantowanie właścicielowi i potencjalnym kontrahentom skrupulatnej inspekcji nad owym majątkiem.

Prowadzenie księgowości

W sytuacji, gdy kapitałem przekazanym przez udziałowców rozporządzać ma wybrany zarząd, nawet mała spółka z o.o. zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość. Wyspecjalizowani księgowi chronią majątek zleceniodawcy przed ograbieniem; pilnują, aby księgi oddawały rzeczywistą sytuację gospodarczą firmy.

Właściciele, którzy decydują się na prowadzenie pełnej księgowości zmuszeni są do liczenia się z dużymi wydatkami połączonymi z:

– wynajęciem wykwalifikowanego księgowego,

– posiłkowaniem się z serwisu biura rachunkowego.

Jednak otrzymują oni dużą ilość informacji dotyczących procesów gospodarczych mających miejsce w ich działalnościach.
Pełna księgowość zapewnia świadomość w zakresie:

– raportów finansowych,

– wykaz przychodów i kosztów,

– wykaz majątku i pochodzenia jego finansowania,

– remanent własności i zobowiązań,

– karty gratyfikacji pracowników.

Przekształcenia postaci opodatkowania dokonywać można do 20 stycznia w nowym roku podatkowym. Selekcja postaci księgowości ma wpływ na zestawienie wydatków podatkowych w czasie.

Artykuł powstał pod czujnym okiem biura rachunkowe Meritum, którego usługą jest pełna księgowość. Skorzystaj z oferty biura, aby pomóc swojej firmie.