Browse By

Na czym polega przetarg?

Regulacja przetargów w przepisach

Profesjonalny przetarg najczęściej dotyczy bardzo dużych inwestycji i związany jest tylko z poważnymi inwestorami oraz wykonawcami. Najczęściej do przetargów dochodzi w branży budowlanej. Inwestorzy, którzy wykupują teren na przykład pod budowę nowego osiedla mieszkalnego bądź innowacyjnej galerii handlowej do przetargów najczęściej dopuszczają jedynie firmy, które mają bogate portfolio, duże doświadczenie, odpowiedni sprzęt i dysponują sporymi sumami pieniędzmi. Oczywiście do przetargu może przystąpić każdy kto teoretycznie spełnia jego wymogi, tj. wpłaci wspomniane w ogłoszeniu wadium (gotówkowe). Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek jego wpłaty, w przypadku przegrania przetargu wadium może, lecz nie musi zostać zwrócone firmom (o czym mówi kodeks cywilny, art. 70). W przypadku dużych inwestycji wadium może wynosić nawet ponad 100 000 tysięcy złotych, dlatego firmy startujące w przetargach muszą być pewne tego, że są w stanie podołać zleceniu, po drugie muszą oczywiście dysponować tak dużą wolną kwotą.

Warunki przetargów

Najczęściej stosowaną formą przetargu jest przetarg nieograniczony – jest to forma wyboru zleceniobiorcy, która polega na udostępnieniu komunikatu na temat przetargu publicznie, co oznacza, że wg organizatora może w nim wziąć udział każdy podmiot. Formą restrykcyjną są przetargi ograniczone, które oznaczają, że wszyscy chętni najpierw przechodzą wstępną weryfikację przez organizatorów, a dopiero później zapraszani są do stołu negocjacyjnego. Ciekawą formą przetargu jest licytacja elektroniczna, która na bazie specjalnie skonstruowanej witryny pozwala uczestnikom przebijać się jak podczas tradycyjnej aukcji, zaś o zwycięstwie uczestnika decyduje najwyższa pula pieniężna, którą jest w stanie zaoferować. Kolejnym godnym uwagi rodzaje przetargu jest konkurs, który jak sama nazwa wskazuje polega na pierwotnym przygotowaniu wyznaczonego zadania – najczęściej w formie fizycznej, np. szkic, plan, zarys, projekt itd. Po rozpatrzeniu przez komisję przetargu wygrany konkursu może zostać realizatorem zamówienia, która widnieje w umowie przetargowej.

przetargi

Przetargi są ciekawe jeszcze z innego względu – przepis, które je reguluje pochodzi z 1964 roku – jest więc zatem bardzo stary i prawdopodobnie wymaga nowoczesnego spojrzenia na tego rodzaju formułę wyłaniania zwycięzców. Artkuł 70. Kodeksu cywilnego, która mówi o przetargach jest z kolei stosunkowo krótki, zaś formuły prawne opisujące przebieg oraz warunki przetargów wydają się być ogólne i nie odnoszą się do szczegółów samego przetargu.