Browse By

Kiedy oddać Notariuszowi pieniądze lub papiery wartościowe do przechowania

Czemu mielibyśmy oddawać notariuszowi na przechowanie pieniądze lub papiery wartościowe? Jaki jest koszt takiej usługi? I czy tego typu zabezpieczenie przyniesie nam znaczące korzyści? Aby odpowiedzieć na te pytania musimy zapoznać się z depozytem notarialnym.

Czym jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to tak naprawdę zabezpieczenie transakcji. Może być on chociażby wykorzystywany podczas zapłaty przy umowie sprzedaży, zwłaszcza jeżeli mówimy tu o dużych kwotach jak przy zakupie mieszkania. To co jest bardzo ważne w tym aspekcie, to fakt, że depozyt notarialny stanowi dużo większe zabezpieczenie transakcji niż takie rozwiązanie jak dobrowolne poddanie się egzekucji co do zapłaty.

Notariusz, kiedy przyjmuje pieniądze lub papiery wartościowe, musi sporządzić protokół. Bardzo ważne jest to, że w momencie sporządzania protokołu pieniądze muszą już być zaksięgowane na koncie. Nie jest to zwyczajne konto bankowe, ale specjalne konto depozytowe, które notariusz przeznacza wyłącznie do takich celów.

Kiedy składamy depozyt precyzyjnie określamy kiedy i komu notariusz może wypłacić ulokowane u niego środki. Czyli na przykład nasze pieniądze zostaną wydane sprzedającemu dopiero po wydaniu nieruchomości.

Zapłata za mieszkanie

Depozyt notarialny zazwyczaj jest zawierany w przypadku umów sprzedaży, gdy zapłata ma nastąpić ze środków kupującego, a nie chociażby z kredytu. W związku z tym często dotyczy to zakupu nieruchomości, ale może być to również spłata czy dopłata przy podziale majątku wspólnego lub zniesieniu współwłasności.

Co możemy oddać notariuszowi do przechowania?

W depozyt notarialny możemy przekazać pieniądze w walucie polskie, ale również obcej. Mamy też możliwość przekazania w depozyt papierów wartościowych. W takim przypadku jesteśmy jednak ograniczeni do papierów wartościowych mających formę dokumentu. Takie, które są zdematerializowane nie mogą być oddane w depozyt notarialny.

Jakie korzyści daje nam oddanie pieniędzy notariuszowi do przechowania?

Najczęściej depozyt stosuje się przy umowie sprzedaży więc najłatwiej jest podać korzyści pojawiające się podczas takich transakcji. Przede wszystkim zapewnia on bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami i zabezpiecza interesy obu stron umowy. Co więcej to potwierdzenie, że kupujący ma wystarczające środki na zakup danej nieruchomości czy innego dobra. Daje to bezpieczeństwo sprzedającemu. Z drugiej strony kupujący nie wpłaca gotówki na rachunek sprzedającego przed zawarciem umowy, więc również jest odpowiednio zabezpieczony.

Wpłata do depozytu notarialnego

Należy pamiętać, że notariusz to osoba zaufania publicznego. Możemy mieć więc pewność, że powierzone mu pieniądze lub papiery wartościowe są bezpieczne. Pieniądze zostaną przelane na rachunek sprzedającego dopiero wtedy, gdy ziści on warunki określone w protokole przyjęcia depozytu. Jeżeli te warunki nie zostaną wypełnione, lub do zawarcia umowy nie dojdzie, to zostaną one zwrócone kupującemu.

Ze względu na wszelkie regulacje prawne obowiązujące notariusza nie ma możliwości stracenia depozytu notarialnego czy jego zajęcia z jakiegokolwiek powodu.

Kiedy możemy skorzystać z depozytu notarialnego?

Notariusz może przyjąć od nas pieniądze lub papiery wartościowe na przechowanie tylko wtedy, gdy ma to związek z dokonywaną w jego kancelarii czynnością notarialną. Nie może więc tego zrobić, kiedy nie ma to żadnego związku z czynnościami notarialnymi. Taką sytuacją poza notarialną jest chociażby wpłacenie pieniędzy dla dziecka do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletniości – wtedy więc notariusz nie może wziąć pieniędzy na przechowanie.

Transakcja oddania depozytu do notariusza

Notariusz nie może też przechować naszych pieniędzy jeżeli ma to związek z czynnością notarialną, ale wykonywaną przez innego notariusza.

Pamiętajmy, że depozyt notarialny jest całkowicie dobrowolny. Możemy z niego skorzystać, gdy taka jest nasza wola. Ani notariusz, ani druga strona umowy, nie mogą uzależniać wykonania transakcji od wpłacenia pieniędzy do depozytu notarialnego.

Koszt depozytu notarialnego

Koszt depozytu notarialnego jest wyznaczony prawnie przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Oznacza to, że koszty wynoszą połowę stawki maksymalnej przewidzianej dla danej kwoty. Należy jednak pamiętać, że niezbędne jest doliczenie do tego podatku VAT, który wynosi 23%, a także ewentualnego kosztu wpisów notarialnych. Profesjonalną obsługą depozytów zajmuje się  Kancelaria Notarialna Zuzanny Wojtaszek – Bałazińskiej i Kingi Bednarz w Katowicach.