Browse By

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest obecnie formą pomocy, po którą sięga coraz więcej osób. Sprawy, które utrudniają nam funkcjonowanie, są głównym powodem dla którego decydujemy się na wizytę u specjalisty.

Praktyka, która pomaga zrozumieć siebie

smutekPsychoanaliza oraz wyrastająca z niej psychoterapia psychodynamiczna uznają, iż w praktyce klinicznej (czyli w praktyce postępowania leczącego) użyteczne jest przyjęcie podziału psychiki na sfery: świadomą (dostępną samopoznaniu), nieświadomą (niedostępną refleksji) oraz przedświadomą (potencjalnie dostępną).

Konstytuujące nieświadomość treści lękowe (urazowe, konfliktowe) są chronione przed samopoznaniem przez aktywne struktury psychiczne zwane mechanizmami obronnymi, tym samym nie stanowiąc zagrożenia dla świadomości. Problem pojawia się wówczas, gdy mechanizmy obronne są ubogie, sztywne, uszkodzone, nie mogąc tym samym pełnić swej funkcji ochronnej/adaptacyjnej – tak powstaje psychopatologia (objawy chorobowe).

Na czym opiera się działanie psychoterapeuty?

Psychoterapia oparta na psychodynamicznym modelu rozumienia psychiki stawia sobie za cel reorganizację struktury osobowości/charakteru pacjenta, redukcję patologicznych obron i/lub ich modyfikację, integrację sfery popędowej, reorientację dążeń oraz motywów a przede wszystkim lepsze poznanie i rozumienie siebie. Poprawa objawowa towarzyszy owym zmianom, stając się tym samym trwałą. Zmiana następuje na głębszym poziomie niż w terapiach koncentrujących się jedynie na usunięciu dyskomfortu.

Procedura pomocy psychologicznej zorientowana jest na diagnozę problemu pacjenta oraz dostarczenie mu wiedzy i motywacji niezbędnej do podjęcia pracy nad nim. Na ogół poprzedza właściwą terapię. Niekiedy uzupełnia ją lub wręcz zastępuje, koncentrując się na edukacji i poradnictwie. Wykorzystuje twórcze sposoby adaptacji poprzez zmianę indywidualnych ram odniesienia oraz akcentuje osobisty wybór i odpowiedzialność.

Jak zrozumieć swojego pacjenta?

psychoterapia

Metoda leczenia za pomocą środków psychologicznych, bazuje na psychodynamicznym rozumieniu relacji terapeutycznej, jako intersubiektywnej przestrzeni reaktywacji i aktualizacji utrwalonych wzorców uczuciowego reagowania (relacji z wewnętrznymi obiektami). Metoda ta skupia się na analizie przeniesienia, oporu, mechanizmów obronnych.

Wykorzystywane techniki to m.in. interpretacja, klaryfikacja, konfrontacja. Stosuje się optymalną frustrację. Celem jest wgląd i poprawa objawowa. Procedura adresowana do osób względnie dobrze funkcjonujących, stawiających sobie za cel podnoszenie własnych kompetencji psychologicznych i społecznych. Wyrasta z paradygmatu psychologii zdrowia i wzrostu; obejmuje naukę radzenia sobie ze stresem, zmianę wzorców reagowania, poprawę komunikacji w relacjach, rozwój empatii i współczucia.

Pamiętajmy, że udając się na wizytę do dobrego psychologa bądź psychoterapeuty, musimy mieć świadomość, że terapia będzie ukierunkowana specjalnie pod nasze kłopoty oraz problemy – warto zatem otworzyć się przed specjalistą i wyjawić mu z czym właściwie się borykamy i co stanowi dla nas największe zmartwienie. Nawiązanie pozytywnych, szczerych relacji jest kluczowe aby rozwiązać nękające nas problemy.

Pomoc psychoterapeutyczna jest metodą poradzenia sobie z osobistymi dylematami, problemami, pomaga nam zrozumieć siebie jako konkretną osobę z krwi i kości. Im bardziej systematyczna jest terapia wspólnie ze specjalistą, tym bliżej pacjent jest znalezienia harmonii oraz równowagi własnego ja – jeśli zatem nękają Cię problemy, porozmawiaj z psychologiem i pozwól mu sobie po prostu pomóc.