Browse By

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie jest kwotą, jaka wypłacana jest osobie poszkodowanej np. w wypadku drogowym. Drugim, znanym sposobem wynagrodzenia za cierpienie i straty, jest zadośćuczynienie. Trzeba jednak umieć rozróżnić obie formy, zwłaszcza w sytuacji, gdy to my ubiegamy się o odszkodowanie. Zadośćuczynienie odnosi się do szkód niemajątkowych. Możemy więc otrzymać tę formę rekompensaty, gdy sprawca zdarzenia przyczynił się do śmierci bliskiej nam osoby lub do naszego kalectwa/ niepełnosprawności. Ból psychiczny oraz utrata zdrowia lub życia jest ciężka do ‘wycenienia’. Z tego też powodu sprawy o zadośćuczynienie mogą trwać latami.

Odszkodowanie z kolei, dotyczy szkód majątkowych. Jeśli sprawca przyczyni się do zniszczenia naszego mienia lub dokona kradzieży, sąd ustala odpowiednia kwotę, która pokryje koszta naszej straty. Dodatkowo, sprawca obciążony będzie określoną kwotą dotyczącą naprawy samochodu lub zniszczonego domu.

 Kiedy należy Ci się odszkodowanie?

Istnieje wiele sytuacji, w których to możemy ubiegać się o otrzymanie odszkodowania.
Aby móc ubiegać się o odszkodowanie, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Osoba poszkodowana musi być przede wszystkim ubezpieczona. Bez ważnego ubezpieczenia, niemożliwe jest prawne dochodzenie o odszkodowanie. Jakie są sytuacje, w których możemy domagać się należnej nam kwoty w związku z poniesionymi przez nas stratami?

  • W przypadku szkody osobowej, czyli wtedy gdy nasz stan zdrowia się pogorszył przez czynności sprawcy (wypadek samochodowy, pobicie, niewłaściwie działające sprzęty).
  • W przypadku szkody rzeczowej – możliwe jest uzyskanie odszkodowania w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia samochodu lub innego pojazdu przez sprawcę.
  • Szkoda w nieruchomości – ustalona przez sąd kwota będzie nam się należeć w sytuacji, gdy nasz dom zostanie zniszczony lub gdy sprawca dokona kradzieży cennych rzeczy.
  • Błędy profesjonalistów – zła diagnoza, błędne przeprowadzenie zabiegów lub operacji, to częste sprawy o odszkodowanie medyczne. Możemy również domagać się odszkodowania za błędy prawników, notariuszy, komorników czy biur turystycznych.
  • Wypadek w pracy – złamania, zwichnięcia. Uszkodzenie wzroku, słuchu lub inne powikłania zdrowotne, które miały miejsce w naszej pracy, są powodami do domagania się odszkodowania, najczęściej od pracodawcy.

Odszkodowania a pomoc prawna

odszkodowanie - prawnikPomoc prawna jest we wszystkich sytuacjach nie tylko przydatna, ale i wskazana. Sami, zwłaszcza gdy ponieśliśmy szkody niemajątkowe, nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiedniej kwoty nam należnej lub wyższej. Adwokaci, którzy zajmują się sprawami odszkodowań, mają bieżące informacje na temat wszystkich regulaminów i statutów prawnych. Dzięki temu, adwokat jest w stanie na samym początku powiadomić nas, o jaką kwotę będzie dla nas walczył. Odszkodowanie jest sumą pieniędzy, jaką jest w stanie wywalczyć dla nas adwokat. Często zdarzają się sytuacje, w których to możemy ubiegać się o wyższą kwotę z różnych powodów i okoliczności.
W Polsce, w znacznej większości, osoby poszkodowane korzystają z usług adwokata lub całych kancelarii adwokackich. Biegła znajomość prawa oraz doświadczenie w sprawach o odszkodowanie, to nie jedyne zalety, które przyczyniają się do naszej wygranej. Adwokaci pobierają nieznaczny procent z sumy odszkodowania. Rzadko zdarzają się sytuacje, w których poszkodowani sami zabiegają o należną im kwotę. Pomoc prawna pozwala nam na szybsze i bardziej rzetelne rozwiązanie sprawy. Począwszy od zgromadzenia właściwych dokumentów, adwokat będzie mógł wystosować pisma prawne w naszym imieniu do sprawców lub określonych instytucji. Dodatkowo, korzystając z usług adwokata, będziemy na bieżąco informowani o postępach i zmianach w naszej sprawie.


Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w wypadku: http://www.victoria-cdo.pl/