Browse By

Kamerowanie rur – w jakim celu to się wykonuje?

Instalacje kanalizacyjne to jedne z ważniejszych instalacji niezbędnych obecnie do życia. Z tego względu tak ważne jest, aby tego typu systemy były zaprojektowane w odpowiedni sposób i działały w pełni sprawnie. Oczywiście mimo tego, że instalacje kanalizacyjne są projektowane w jak najdokładniejszy sposób, to zdąża się, że ulegają one różnego rodzaju awariom.

Takie usterki mogą być spowodowane błędami konstrukcyjnymi, uszkodzeniami czy też nieprawidłowym użytkowaniem kanalizacji. Jednak bez względu na przyczynę problemu, bardzo ważne jest, aby instalacja kanalizacyjna mogła działać sprawnie, więc jak najszybsze pozbycie się problemu jest tutaj sprawą priorytetową. Na szczęście dzięki rozwojowi technologii wiele firm zajmujących się kontrolą i serwisowaniem instalacji kanalizacyjnych wykorzystuje w swojej pracy specjalistyczne metody i urządzenie, które pozwalają szybko zlokalizować źródło problemu i również szybko mu zaradzić. Jednym z takich rozwiązań jest z pewnością kamerownie rur kanalizacyjnych.

Czym jest kamerowanie rur?

Instalacje kanalizacyjne najczęściej skonstruowane są w taki sposób, że znaczna ich część biegnie pod ziemią lub w ścianach budynku. Z tego względu, jeśli dojdzie do jakiekolwiek awarii lub uszkodzenia tej instalacji, bardzo trudne może być odnalezienie jej przyczyny. Na szczęście obecnie dzięki różnego rodzaju nowoczesnym technologiom możliwe jest bardzo proste dokonanie przeglądu całego systemu kanalizacji bez wykopów czy też niszczenia ścian w celu dostania się do rur. Jednym z bardziej popularnych sposobów kontroli rur jest wykorzystanie metody kamerowania kanalizacji. Jest to usługa polegająca na przeprowadzeniu dokładnej inspekcji specjalistyczną kamerą. Podczas tej kontroli instalacja sprawdzana jest pod kątem uszkodzeń lub też błędów montażowych, które mogą być przyczyną awarii sieci kanalizacyjnej. Kamerowanie rur wykorzystywany jest najczęściej podczas diagnozy kanalizacji, czyli w sytuacjach, gdy dana instalacja ulega częstym awariom na przykład w wyniku zatkania się rur, ale metoda ta może być wykorzystywana również przy odbiorach powykonawczych instalacji kanalizacyjnej, w czasie jej naprawy lub renowacji czy też w trakcie punktowych napraw sieci kanalizacyjnej.

Jak przeprowadza się kamerowanie rur?

Kamerowanie rur to proces, który składa się zazwyczaj z kilku etapów. Początkowo najważniejsze jest zadbanie o to, aby instalacja była dokładnie wyczyszczona, ponieważ tylko wtedy możliwe jest wykonanie poprawnych odczytów i nagrań, które pomogą w odnalezieniu przyczyny problemy. Ponadto każde zabrudzenie może powodować zanieczyszczenie kamery, przez co obserwacje będą utrudnione lub też niemożliwe. Z tego względu przed przystąpieniem do realizacji tej usługi zawsze wykonuje się dokładne czyszczenie instalacji. Drugą ważną sprawą jest to, aby podczas kamerowania rur instalacja kanalizacyjna była wyłączona z eksploatacji. Sam proces kamerowania rur jest dość prosty, ponieważ polega na wprowadzeniu głowicy kamery do badanej rury. Dzięki specjalistycznym kamerą oraz odpowiedniemu oprogramowaniu można w bardzo szybki i sprawny sposób dokonać inspekcji długich odcinków instalacji.

W jakim celu wykonuje się kamerowanie rur?

Kamerowanie rur to metoda wykorzystywana w celu kontrolowania stanu instalacji kanalizacyjnychwykrywania wszelkich usterek lub innych problemów mogących być przyczynami poważnych awarii sieci. Dzięki kamerze można określić precyzyjnie przebieg trasy kanalizacji, dokonać pomiaru spadku instalacji, pomiaru zanieczyszczeń dna kanału i na tej podstawie sporządzić pełny raport i protokół z inspekcji, a także dokumentację niezbędną do odbioru instalacji po jej wykonaniu. Metoda ta jest więc bardzo przydatna w sytuacji powtarzających się problemów z działaniem instalacji, takich jak na przykład jej niedrożność. kamera wprowadzona do instalacji pozwala w bardzo szybki i prosty sposób wykryć przyczynę problemu, którą bardzo często jest deformacja rury, źle dopasowana uszczelka, czy różnego rodzaju inne problemy.

Jak często należy wykonywać kamerowanie rur?

Kamerowanie rur to usługa, która jest szczególnie pomocna podczas diagnozowania różnego rodzaju usterek sieci kanalizacyjnej lub innych problemów z jej działaniem. Z usługi tej powinno się skorzystać szczególnie wtedy, gdy kanalizacja nie działa prawidłowo i są problemy z powtarzającą się niedrożnością rur. W takiej sytuacji odnalezienie przyczyny problemu jest bardzo ważne i pozwoli szybko przywrócić instalacje do pełnej sprawności.