Browse By

Jakie są najbardziej perspektywiczne kierunki kursów?

Nie każdy maturzysta musi zdawać na wyższą uczelnię. Istnieje wiele możliwości policealnego kształcenia na kursach zawodowych, które pozwalają zdobyć konkretny zawód. Które kursy są obecnie najpopularniejsze i które z nich dają realne szanse zatrudnienia?

Istnieje wiele szkół policealnych i innych placówek oferujących rozmaite kursy zawodowe. Oferta w tym zakresie jest naprawdę szeroka. Które z tych kursów są najbardziej perspektywiczne? Po których najłatwiej znaleźć pracę w zawodzie? Jakie zawody są obecnie pożądane na rynku pracy? Być może poniższe zestawienie pomoże niektórym absolwentom szkół średnich w podjęciu decyzji. Oto kilka propozycji kursów zawodowych, po których istnieją realne perspektywy pracy w zawodzie.

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba zajmująca się w profesjonalny sposób pomocą osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Opiekunowie podejmują kompleksową współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, czyli pomagają personelowi medycznemu podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

Kurs opiekuna medycznego trwa rok i kończy się egzaminem zawodowym  zewnętrznym przeprowadzanym przez OKE w danej szkole. Absolwent kursu otrzymuje świadectwo MEN. Uzyskany dyplom upoważnia do pracy w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

W skład programu nauczania wchodzą m.in. zagadnienia takie jak: metody i techniki terapii zajęciowej, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku, pomoc podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych, pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej, świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec chorych, asystowanie personelowi medycznemu podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych oraz podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Perspektyw pracy w tym zawodzie jest wiele. Opiekunowie mogą podjąć pracę w: szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, ośrodkach pomocy społecznej, stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych, hospicjach i sanatoriach. Mogą również pracować w domach pacjentów jako opiekunowie indywidualni. Coraz częściej opiekunowie medyczni wyjeżdżają za granicę, by opiekować się pacjentami w ich własnych domach, ponieważ zarobki są o wiele wyższe niż w Polsce.

Informacje na temat kursu opiekuna medycznego można znaleźć tu: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/opiekun-medyczny.

Technik usług kosmetycznych

By pracować jako kosmetyczka, należy ukończyć kurs trwający zwykle 2 lata i zdać egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez OKE. Absolwent kursu uzyskuje tytuł zawodowy technika usług kosmetycznych i świadectwo MEN.

Program kursu obejmuje zagadnienia z dziedziny samej kosmetyki, metod prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. W zakresie samej kosmetyki są to zajęcia: kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca oraz zabiegi dłoni, stóp i ciała, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca oraz zabiegi twarzy, szyi i dekoltu, podstawy anatomii i dermatologii.

Kosmetyczki mogą znaleźć pracę w: salonach i gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, studiach stylizacji, ośrodkach SPA i hotelach. Mogą także otworzyć własny salon piękności. Wysokość zarobków zależy od tego czy pracuje się dla kogoś, czy na własny rachunek, a także od gamy i jakości świadczonych usług oraz miejsca zlokalizowania gabinetu.

Szczegółowe informacje na temat kursu technika usług kosmetycznych można znaleźć tu: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-uslug-kosmetycznych.

Instruktor fitnessu

Aby zostać instruktorem fitnessu wcale nie trzeba kończyć specjalistycznych kursów, jednak większe szanse na zatrudnienie mają ci, którzy ukończą i to wcale nie jeden, ale wiele kursów. Najlepiej zacząć od kursu klasycznego aerobiku, a później stopniowo zdobywać nowe uprawnienia na innych kursach i szkoleniach.

Kursy tego rodzaju organizuje wiele placówek, ale najlepiej wybrać taką, która wystawia zaświadczenie państwowej licencji instruktora, ponieważ wraz z nim uzyskuje się numer MEN.

Instruktor może pracować nie tylko w klubie, ale także w innych miejscach, tj. ośrodkach sportowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, SPA, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej. Może również zostać trenerem personalnym i prowadzić treningi indywidualne.

Kurs instruktora fitnessu można odbyć na przykład tu: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/instruktor-fitness.

 

Ogrodnik terenów zieleni

Ogrodnicy są coraz bardziej poszukiwani, gdyż wiele osób kupuje domy i urządza ogrody. Poza tym ogrodnik przydaje się nie tylko do założenia ogrodu, ale także później do jego pielęgnacji. Jeśli ktoś lubi pracę na świeżym powietrzu i to niezależnie od pogody oraz kocha rośliny, to wymarzona praca dla niego.

Kurs ogrodnika terenów zieleni trwa rok i kończy się uzyskaniem dyplomu. Zakres programowy obejmuje m.in.: charakterystykę i uprawę roślin, projektowanie krajobrazu, projektowanie architektoniczne, metody inwentaryzacji zieleni i infrastruktury, pracę z mapą i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego itp.

Ogrodnik może znaleźć pracę w firmach zajmujących się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów, agencjach nieruchomości, biurach projektowych, firmach budowlanych i centrach ogrodniczych. Może oczywiście także otworzyć własną działalność ogrodniczą.

Ofertę takiego kursu można znaleźć tu: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/ogrodnik-terenow-zieleni.

Technik weterynarii

Technik weterynarii to osoba, która wykonuje wszystkie czynności niewymagające specjalistycznej wiedzy medycznej (czyli w praktyce to, co w medycynie ludzkiej robią pielęgniarki i personel pomocniczy). Opiekuje się zwierzętami, podaje im leki wydawane bez recepty i te zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi higieniczne i fizykoterapeutyczne i udziela pierwszej pomocy. To zawód dla tych, którzy kochają zwierzęta. A że ludzie mają coraz większą świadomość i bardziej niż kiedyś dbają o swoje zwierzaki, to jest to zawód, na który zapotrzebowanie rośnie.

Nauka na kursie trwa 2 lata i kończy się zdaniem egzaminu zewnętrznego organizowanego w szkole przez OKE i uzyskaniem świadectwa MEN.

Przykładowy program nauczania obejmuje: anatomię i fizjologię zwierząt w teorii i praktyce, choroby i pielęgnację zwierząt, diagnostykę weterynaryjną i zabiegi, administrację weterynaryjną, chów, hodowlę i inseminację zwierząt, kontrolę i nadzór weterynaryjny, prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych, higienę zwierząt rzeźnych i mięsa.

Technicy weterynaryjni mogą pracować w: gabinetach i klinikach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, organach inspekcji weterynaryjnej, gospodarstwach rolnych.

Szczegóły dotyczące kursu można znaleźć tu: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-weterynarii.