Browse By

Jak zlecać usługę generalnego wykonawstwa?

Decydując się na wznoszenie hali stalowej, zdawać sobie należy sprawę z tego, że inwestycja ta, tak zresztą, jak każda inna, wymaga szeregu pozwoleń i zabiegów, które przy braku czasu i stosownej wiedzy, warto powierzyć specjalistom.

Generalne wykonawstwo takiej inwestycji, stanowi opiekę nad:

  • formalną stroną tego przedsięwzięcia (czyli pozyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń i dokumentów),
  • stroną techniczną (zakup materiałów, organizacja techniczna przedsięwzięcia),
  • i stroną logistyczną inwestycji (organizacja dostaw i prac na miejscu budowy, nadzór nad przeprowadzonymi robotami i tym podobne).

Oczywiście usługa taka wiąże się z pewnymi kosztami, które w zależności od skali i trudności inwestycji mogą być dość wysokie, nie mniej jednak biorąc pod uwagę korzyści wypływające z takiej współpracy, z pewnością warto taką opcję rozważyć. Zyskujemy wówczas pewność, że inwestycja przeprowadzona zostanie w należyty sposób, zdejmując z barków inwestora ciężar związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji.

Co musi zawierać umowa o generalne wykonawstwo?

Generalne wykonawstwo to niezwykle wygodne rozwiązanie, niemniej jednak bardzo ważne jest zadbanie o to, aby umowa między inwestorem a generalnym wykonawcą była należycie sporządzona, gdyż tylko wtedy możliwe będzie uniknięcie różnych nieporozumień. O czym więc należy pamiętać tworząc tego rodzaju umowę?

Umowa o generalne wykonawstwo powinna być sporządzona na piśmie. Musimy w niej jasno określić czy cena za wykonanie konkretnych prac jest podana z podatkiem VAT czy bez niego. Musimy także zawrzeć niej dokładny harmonogram prac i terminy realizacji poszczególnych etapów budowy oraz precyzyjnie określić warunki płatności. Nie możemy zapominać również o określeniu wysokości kar umownych na wypadek opóźnień w pracach oraz określeniu terminu wykonania prac naprawczych w przypadku wystąpienia usterek.

Prace budowlane na rusztowaniach

Wykonawstwo robót budowlanych

Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą generalne wykonawstwo oznacza, że wykonawca generalny ma możliwość doboru podwykonawców oraz że to on podpisuje z nimi umowę i odpowiada za całość prac. Wymagane jest jednak, by druga strona umowy, czyli inwestor, zaakceptował proponowanych podwykonawców. Wszystkie sprawy formalno-prawne można wtedy uregulować za pośrednictwem umów, jakie:

  • inwestor podpisuje z wykonawcą generalnym
  • wykonawca generalny podpisuje z podwykonawcami.

Z punktu widzenia podwykonawcy należy jednak zadbać o pisemne potwierdzenie faktu, że inwestor akceptuje danego podwykonawcę, żeby nie było później przesuwania odpowiedzialności między inwestorem i generalnym. Jak te trzy dokumenty są w porządku, to podwykonawca może się zwrócić z ewentualnymi roszczeniami bezpośrednio do inwestora i nie odpowiada wyłącznie przed uchylającym się np. od płacenia generalnym wykonawcą. Najlepiej rzecz jasna nie podejmować współpracy z kimś, do kogo nie ma się pełnego zaufania, ale jak wiadomo w biznesie nie ma przyjaciół, a sprawy tego typu potrafią ciągnąć się latami.