Browse By

Jak zdobyć e-receptę?

Wprowadzone i działające od stycznia 2020 roku e-recepty są ułatwieniem nie tylko dla lekarzy, ale i pacjentów, którzy aby odebrać leki w aptece muszą podać jedynie czterocyfrowy kod otrzymany przez sms lub e-mail. Wprowadzenie takiej formy wydawania recept w miejsce obowiązujących wcześniej recept papierowych okazało się niezwykle ważne w czasie, gdy z powodu pandemii koronawirusa wielu pacjentów musiało skorzystać z telefonicznej pomocy lekarza pierwszego kontaktu, aby uniknąć ryzyka zakażenia, poinformować o potrzebnych lekach bez osobistej wizyty w przychodni. W jaki sposób można otrzymać e-receptę, kto może ją wydać i jakie leki można otrzymać na elektronicznej recepcie?

Jak działają e-recepty?

Elektroniczne recepty całkowicie zastąpiły recepty tradycyjnie, usprawniając system wydawania recept i leków wymagających recepty. Od 2020 roku tylko w nielicznych przypadkach lekarz może wystawić receptę papierową – e-recepty są obowiązkowe dla każdego pacjenta. Po wizycie u lekarza lub konsultacji elektronicznej, recepta przypisywana jest do Internetowego Konta Pacjenta, z poziomu którego farmaceuta w aptece może wydać pacjentowi odpowiednie leki po uzyskaniu od niego kodu odbioru recepty przesłanego przez przychodnię SMS-em lub e-mailem.

szybka e-recepta

Jeśli pacjent nie ma możliwości odbioru kodów w takiej formie (często dotyczy to osób starszych), lekarz ma obowiązek wydania pacjentowi druku informacyjnego, który choć nie jest formalnie tradycyjną receptą papierową, może posłużyć aptekarzowi jako informacja uprawniająca do wydania leków. Możliwe jest też uzyskanie informacji o recepcie drogą telefoniczną – po weryfikacji rozmówcy lekarz może podać pacjentowi 4-cyfrowy kod odbioru, a po posłużeniu się swoim numerem PESEL pacjent będzie mógł odebrać receptę w dowolnej aptece.

Kto może wypisywać e-recepty i jakie leki mogą się na nich pojawić?

Jednym z powodów wprowadzenia systemu e-recept było usprawnienie systemu leczenia pacjentów, w tym zwiększenie dostępności do leczenia dla pacjentów, którzy nie mogą pojawić się osobiście na wizycie u specjalisty. E-recepty nie tylko eliminują problem nieczytelnych recept papierowych, ale i możliwości zgubienia recepty uprawniającej do wykupienia leków. Co więcej, pacjent ma możliwość wykupienia leków z jednej recepty w różnych aptekach, co ułatwia sytuację w przypadku niedostępności niektórych pozycji z listy. Ich najważniejszą zaletą jest jednak bezpieczeństwo i wygoda – pacjent może konsultować się z lekarzem telefonicznie bądź w formie e-wizyty, a receptę odebrać w dowolnej aptece lub polecić bliskiej osobie, by odebrała ją w imieniu pacjenta.

Uprawnienia do wystawiania e-recept pozostają bez zmian w stosunku do recept tradycyjnych – mogą wystawiać je lekarze, dentyści i specjaliści, a w niektórych przypadkach także pielęgniarki i położne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co jednak ważne z perspektywy pacjenta, lekarze mogą wystawiać recepty bez konieczności osobistej wizyty w gabinecie – jeśli konsultacja miałaby skupić się wyłącznie na wystawieniu recepty na kontynuację leczenia, znacznie wygodniejsze jest poinformowanie o tym lekarza drogą telefoniczną, uzyskanie e-recepty i przedłużenie leczenia bez wizyty.

recepta przez internet

Wizyta online w zdalnej przychodni – jak to działa?

Możliwość wystawiania e-recept po wirtualnej wizycie w zdalnej przychodni to kolejny krok w stronę ułatwienia leczenia pacjentom, którzy nie chcą bądź nie mogą pojawić się osobiście w przychodni. Wykupując konsultację ze specjalistą online i wypełniając odpowiedni formularz z wywiadem zdrowotnym pacjent może porozmawiać z lekarzem i otrzymać zalecenia w sprawie leczenia oraz e-receptę, jeśli będzie ona konieczna. Wizyty tego typu zalecane są zarówno w przypadku chęci wykupienia antykoncepcji hormonalnej lub tabletki „dzień po”, wykupienia lekarstw do kontynuacji przewlekłej terapii, jak i w sytuacji niecierpiącej zwłoki, gdy pacjent nie ma możliwości skonsultowania się z własnym lekarzem np. podczas wyjazdu lub wakacji.

E-recepta stała się wygodnym środkiem ułatwiającym pacjentom i lekarzom zalecanie i wykupywanie leków, ale nie należy traktować jej jako prostej drogi do uzyskania dowolnego leczenia. Aby otrzymać e-receptę należy zawsze skonsultować się z odpowiednim specjalistą, który na podstawie konsultacji i badania będzie mógł zalecić stosowanie odpowiednich leków .