Browse By

Jak może pomóc radca prawny w sprawie rozwodu?

W Polsce zawód radcy prawnego zaliczany jest do zawodów zaufania publicznego. Do tej grupy zaliczają się profesje bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych oraz troskę o realizacji interesu publicznego. Radca prawny zajmuje się min świadczeniem pomocy w kwestiach prawnych i skupia się na udzielaniu porad oraz konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, opracowuje projekty aktów prawnych. W niektórych sytuacjach występuje on również przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika bądź obrońcy. Do radców prawnych bardzo często zgłaszają się osoby z prośbą o pomoc w kwestia rozwodu, podział majątku bądź alimentów. Sprawy rodzinne są zazwyczaj dość specyficzne i wymagają dużego skupienia, koncentracji zarówno ze strony doradcy jak i jego klienta, oraz niesie on ze sobą ogromny ładunek emocjonalny, który niekiedy jest niezwykle trudny do zapanowania.

Spory prawne w kwestiach rodzinnych

prawo rodzinne - rozwód
Sprawy rozwodowe bardzo często należą do jednych z ważniejszych spraw rodzinnych, a wyrok sądu znacząco wpływa na przyszłości danej rodziny. Sąd decyduje przede wszystkim o poniesieniu kosztów utrzymania, o kontaktach z dzieckiem, ustala władzę rodzicielską i decyduje o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania oraz o podziale majątku. Sprawy rozwodowe można podzielić na dwie główne grupy: rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzekaniem o winie. Ten pierwszy nie zajmuję się udowadnianiem zdrady, nie wymagana jest obecność oraz przesłuchiwanie światków przez co bardzo często sprawy te można zakończyć już po pierwszej rozprawie.

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie małżonkowie przedstawiają swoje dowody w celu udowodnienia np. przemocy bądź zdrady. Niekiedy sprawy te trwają bardzo długo, czasami ciągną się nawet latami, a w takich sytuacjach pomoc adwokata bądź radcy prawnego może być niezastąpiona. Podczas rozwodu bardzo często dochodzi do konfliktów odnośnie podziału majątku. Zwłaszcza jeśli majątek jest wartościowy i obie strony pragną otrzymać jak największą jego część często dochodzi do wydłużenia się procesu, a jego przebieg jest zazwyczaj dość  skomplikowany. W tak trudnych momentach warto skorzystać z usług oferowanych przez radców prawnych pracujących samodzielnie bądź w kancelarii prawnej.

Będą oni służyli pełną pomocą w sprawach separacyjnych, rozwodowych, doradzą w sprawach podziału majątku po rozwodzie, będzie wspierał nas także podczas regulacji zobowiązań małżonków względem siebie oraz rozstrzygnięcia w sprawach alimentów, kontaktów z dzieckiem bądź władzy rodzicielskiej. Pomogą oni również zebrać wszelkie dokumenty ,spisać formalności i przygotować wszelkie dokumenty tak aby spełniały one wymagania przepisów prawnych.

Radca prawny w sprawach rozwodowych

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 1 lipca 2015 radca prawny, tak samo jak adwokat, może pełnić funkcję obrońcy w niektórych procesach. Podstawową różnicę pomiędzy radcą prawnym a adwokatem jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy. Radca prawny oferuje udzielenie porad prawnych oraz konsultacji.  Może on także uczestniczyć w negocjacjach i w podpisywaniu kontraktów, sporządzić opinie prawne i może także reprezentować klientów. Z jego pomocą każdy stojący przed sądem może czuć się pewnie i posiadać dobrze przygotowane argumenty, które będą profesjonalnie zredagowane i z pewnością wpłyną pozytywnie na ostateczną decyzję sądu.

Korzystając z usług kancelarii adwokackiej każdy klient może liczyć na doskonałą dbałość o szczegóły oraz ogromne doświadczenie. Sprawy związane z rozwodem oraz separacje często wymagają szczególnej delikatności, a korzystając z pomocy adwokatów bądź radców prawnych przejście przez te trudne etapy w życiu będzie znacznie łatwiejsze.