Browse By

Ile zarabia tłumacz migowy?

Język migowy to dla wielu osób niesłyszących i mających problem z mową jedyna skuteczna, szybka forma komunikacji ze światem zewnętrznym. Niestety, zwykle osoby takie mają problem, bo niewiele osób bez kłopotów z mową posługuje się tym specyficznym językiem.

Wizyta w urzędzie, banku, jakiejkolwiek instytucji, a czasem nawet w sklepie bez osoby, która będzie tłumaczem dla niepełnosprawnego to duży problem zarówno dla samego chorego, jak i dla osób, które muszą go obsłużyć.

Od 2012 roku w urzędach powinny znajdować się osoby, czy to tłumacze czy też przeszkoleni pracownicy, którzy umożliwią obsługę osób niedosłyszących i niemówiących.

To ogromna szansa dla wyspecjalizowanych tłumaczy języka migowego. Ile zarabia się w tym zawodzie, jakie są szanse na znalezienie pracy i ewentualne perspektywy rozwoju kariery?

Kim właściwie jest tłumacz języka migowego?

Podobnie jak dla przeciętnego człowieka język angielski, tak dla osoby niedosłyszącej język polski to po prostu zupełnie obcy język, którego ta jednak nie jest w stanie opanować. Chcąc tłumaczyć z języka polskiego na migowy i odwrotnie, konieczne jest więc potraktowanie go jako kolejnego języka obcego wartego nauki.

Osoba, która chce podjąć się roli tłumacza języka migowego musi nie tylko opanować go do perfekcji, ale także wykazać się niezwykłą cierpliwością, podzielną uwagą i umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi – w przeciwieństwie do tłumaczy języka pisanego, tu bezpośredni kontakt z osobami o różnych charakterach jest nieunikniony.

Aby zostać tłumaczem języka migowego, konieczne jest ukończenie odpowiednich kursów i uzyskanie certyfikatów poświadczających o kompetencjach tłumacza. Podobnie jak w przypadku innych języków obcych, i w języku migowym istnieją określone poziomy znajomości języka i odpowiadające im certyfikaty. Najprostszy z nich, T1, to certyfikat potwierdzający znajomość co najmniej 750 znaków migowych, o który może ubiegać się każdy, kto posiada ukończony kurs języka migowego. Każdy kolejny certyfikat jest już faktycznym potwierdzeniem kwalifikacji tłumacza biegłego języka migowego, uprawniającym do wykonywania tłumaczeń jako zawodu. Do ich uzyskania może okazać się konieczne ukończenie studiów na poziomie licencjackim lub studium w kierunku języka migowego.

Tłumacz języka migowego – zarobki

Trudno jednoznacznie określić na jakie zarobki mogą liczyć tłumacze języka migowego. Ich stawki określa się zwykle godzinowo i ostateczny miesięczny dochód jest w takim wypadku uzależniony od tego, jak wiele godzin uda się w danym miesiącu przepracować.

Z tego też powodu wielu tłumaczy, poza swoim głównym miejscem zatrudnienia poszukuje dodatkowych zleceń, czy to przy tłumaczeniu w trakcie wykładów, czy różnego rodzaju wystąpień publicznych. Średnio przyjmuje się minimalną stawkę godzinową tłumacza migowego na 70-80 złotych, jednak zależnie od jego doświadczenia i charakteru tłumaczenia, zarobki te mogą być nieco wyższe lub odrobinę niższe. Bezpiecznym będzie jednak stwierdzenie, iż przy dobrym gospodarowaniu czasem, wypracowanie minimalnej stawki krajowej nie jest zadaniem trudnym.

Tłumacz języka migowego – gdzie szukać zatrudnienia?

Rynek tłumaczy języka migowego jest znacznie mniej popularny i zaludniony, iż można się spodziewać, dlatego też szansa na znalezienie porządnego zatrudnienia zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych, jest naprawdę duża.

Osoby z doświadczeniem w tłumaczeniu języka migowego znajdują dziś zatrudnienie przede wszystkim w urzędach i instytucjach publicznych, telewizji, różnego rodzaju organizacjach zajmujących się pomocą i obsługą osób niepełnosprawnych, oraz wszędzie tam, gdzie dotarcie z informacją do osób niesłyszących może być konieczne.

W tej ostatniej kategorii wyszczególnić można przede wszystkim różnorodne wykłady, wystąpienia i przemówienia, które mogą wymagać tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Wiele osób niesłyszących korzysta z pomocy tłumacza języka migowego także w sądach i temu podobnych wydarzeniach, w których przekazanie własnego sprawozdania z wydarzeń jest niezbędne do kontynuowania postępowania. Można więc bezpiecznie powiedzieć, że zatrudnienie w charakterze tłumacza języka migowego można znaleźć w wielu miejscach kojarzonych z obsługą interesantów i osób niepełnosprawnych. Posiadając wspomniane wcześniej cechy, praca ta i konieczność poszukiwania dodatkowych zleceń nie powinny jednak stanowić dla doświadczonego tłumacza większego problemu.