Browse By

Ile czasu potrzeba, by opanować język angielski na poziomie B2?

Każdy, kto uczył się lub uczy języka obcego wie, że do określania poziomu jego znajomości służy Skala Rady Europy. Nie inaczej jest w przypadku języka angielskiego.

Początkujący określani są jako poziom A1 i A2, średniozaawansowani jako B1 i B2, a zaawansowani jako C1 i C2. W Europie skala ta jest powszechnie stosowana. Zarówno przed wydawnictwa, szkoły i uczelnie, jak instytucje wydające certyfikaty językowe. Co konkretnie oznaczają jednak te określenia?

Poziomy znajomości języka według Skali Rady Europy – A1 i A2

A1 – osoba na poziomie A1 rozumie i potrafi stosować wiele potocznych wyrażeń danego języka. Porozumiewa się też za pomocą bardzo prostych wypowiedzi dotyczących życia codziennego. Umie formułować pytania, na przykład dotyczące miejsca zamieszkania. Potrafi też na nie odpowiadać. Przedstawi siebie i innych, a także poprowadzi prostą rozmowę, jeśli drugi rozmówca będzie mówił odpowiednio wolno i wyraźnie.

lekcja-angielskiego

A2 – osoba na poziomie A2, podobnie jak poprzednik rozumie i potrafi stosować wiele potocznych wyrażeń danego języka. Porozumie się w kwestii tematów związanych z życiem codziennym i w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających bezpośredniej wymiany zdań. W prosty sposób opisze również siebie, swoje pochodzenie i otoczenie w którym żyje.

Poziomy znajomości języka według Skali Rady Europy – B1 i B2

B1 – osoba na poziomie B2 tworzy proste, ale spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane. Potrafi również opisywać i uzasadniać swoje opinie, doświadczenia czy zamierzenia. Rozumie także wątki wypowiedzi innych osób, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń dość typowych, a więc odnoszących się do pracy, szkoły czy czasu wolnego.

B2 – osoba na poziomie B2 rozumie bardziej złożone teksty, a nawet dyskusje na tematy techniczne, oczywiście z zakresu jej specjalności. Potrafi również w dość szerokim zakresie formułować szczegółowe wypowiedzi. Zarówno ustne, jak i pisemne. Zaprezentuje także swoje stanowisko w dyskusji, argumentując je jasno i wyraźnie.

Poziomy znajomości języka według Skali Europy – C1 i C2

C1 – osoba na poziomie C1 radzi sobie z tekstami, które można określić jako trudne. Wypowiada się płynnie i spontanicznie, nie zastanawiając się nad doborem słów i ich znaczeń. A w kontaktach towarzyskich lub zawodowych językiem posługuje się bardzo swobodnie.

C2 – osoba na tym poziomie rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy i przeczyta w języku obcym. Podobnie, jak osoba na poziomie C1 wypowiada się płynnie, spontanicznie i bardzo precyzyjnie. Streszcza też informacje, z którymi zaznajomi się u różnych źródeł, wyjaśniając zawarte w nich sformułowania i tezy.

Ile czasu potrzeba, by opanować język angielski na poziomie B2?

Większość osób, które chcą opanować angielski, dąży do uzyskania w nim poziomu B2. Zapewnia on bowiem na tyle opanowany w mowie i piśmie język, iż można uznać, że osoba taka zna go wystarczająco. By swobodnie porozumiewać się w pracy wymagającej znajomości języka angielskiego jest on z całą pewnością odpowiedni. W podróżach i kwestiach formalnych również. Wyższe poziomy zarezerwowane są, co do zasady dla nauczycieli i tłumaczy.

W związku z tym pozostaje jednak pytanie – ile czasu potrzeba, by opanować język angielski na poziomie B2? A odpowiedź brzmi – ten czas szacuje się na zakres od 350 do 400h nauki. Tak przynajmniej twierdzi Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych.

Być może dla wielu z nas taka liczba godzin wydaje się być zatrważająca. Biorąc jednak pod uwagę ilość materiałów i wiedzy, które trzeba przyswoić, by osiągnąć poziom B2 punkt widzenia szybko się zmienia. Na szybkość naszej nauki wpływa również odpowiednio dobrana forma nauczania – korepetytor czy nauczyciel oraz placówka pod skrzydła której trafimy. Jej wybór nie może więc być przypadkowy. Ta dobra, jak choćby Pracownia Językowa  gdzie swe usługi świadczy między innymi tłumacz przysięgły, z całą pewnością charakteryzować powinna się certyfikowaną i doświadczoną kadrą, a także nieposzlakowaną opinią. Tylko taki wybór daje gwarancję zamknięcia się we wspomnianym zakresie godzin.