Browse By

Dlaczego warto zdobyć biały certyfikat?

Współcześnie dąży się do pozyskania jak największej efektywności energetycznej, prowadząc do oszczędności. Innowacje technologiczne mają na celu zmniejszenie szkodliwego działania sektora energetycznego na nasze środowisko. Powstało wiele projektów unijnych, które to umożliwiają. Jednym z nich są właśnie białe certyfikaty.

Od wielu lat Unia Europejska stawia na ochronę środowiska i tego dotyczy znaczna część jej projektów – zwłaszcza te związane z oszczędnością energii. Do przeprowadzania tych działań są zobligowane wszystkie kraje członkowskie. Obywatele tych państw mogą się starać o uzyskanie tzw. białego certyfikatu.

Co to jest biały certyfikat?

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej, które są wydawane za uzyskanie pozytywnego efekty oszczędności energii w wyniku prac i realizacji w przedsięwzięciu modernizacyjnym.

Certyfikaty mają na celu propagowanie zachowań pro oszczędnościowych. Same świadectwa efektywności energetycznej są przyznawane na podstawie wcześniej złożonych wniosków w Urzędzie Regulacji Energetyki. Każde podanie jest weryfikowane i koniecznie musi zawierać audyt efektywności energetycznej będący dowodem na efekt realizowanego przedsięwzięcia.

W Polsce dokumentem regulującym te kwestie jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016. Sprawy energii są regulowane również w Ustawie Prawa Energetycznego z 10 kwietnia 1997.

Białe certyfikaty – forma dofinansowania biznesowego?

Białe certyfikaty w praktyce stanowią źródło wsparcia przy inwestycjach proefektywnościowych i są możliwe do uzyskania w formie dofinansowania w ramach tych realizacji mających na celu zmniejszenie zużywania energii elektrycznej.

Do takich działań należą przede wszystkim wymiany oświetlenia na energooszczędne, zabudowy instalacji pozwalające na pozyskiwanie energii z odpadków, montowaniu urządzeń z nowoczesnym i bardziej efektywnym systemie sterowania.

biały certyfikat

Świadectwa nazywane powszechnie białymi certyfikatami, mają aktualnie ogromną wartość pieniężną, a jednocześnie są prawami majątkowymi, notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii. Wiele firm w branży energetycznej chętnie je odkupuje.

Kto może się starać o pozyskanie białego certyfikatu?

O białe certyfikaty można ubiegać się w dwojaki sposób. Świadectwa efektywności energetycznej mogą pozyskać te firmy, które samodzielnie planują bądź już zrealizowały inwestycje, których głównym celem jest zmniejszenie energii elektrycznej na potrzeby własne. Warto jednak pamiętać, że jeżeli przedsięwzięcie przeprowadzono już wcześniej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej – możemy nie otrzymać białego certyfikatu.

Wniosek o biały certyfikat mogą złożyć przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które w swojej firmie dokonały audyty efektywności energetycznej. Umowy oferuje Prezes Urzędu Regulacji Energii i to tam należy złożyć odpowiednie dokumenty wraz z dołączonym audytem efektywności energetycznej.

Warto jednak pamiętać, że samo złożenie odpowiedniego wniosku nie gwarantuje otrzymania białego certyfikatu – konieczne jest zastosowanie się do wymagań, których górną granicę wyznacza w przetargu Prezes Urzędy Regulacji Energii. Najczęściej oznacza to złożenie oferty konkurencyjnej, która znacznie przekroczy ustaloną wcześniej granicę. Stąd tak istotne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, więc warto do tego zadania zatrudnić profesjonalną firmę.

Dlaczego warto zdobyć biały certyfikat?

Białe certyfikaty mają ogromną wartość pieniężną i przez to, że stanowią wartość majątkową notowaną na Towarowej Giełdzie Energii, mogą być odsprzedane. Sprzedane certyfikaty, przy projektach zrealizowanych z własnych pieniędzy inwestora, mogą zwrócić mu część kosztów poniesionych w ramach energetycznej modernizacji przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że świadectwa efektywności energetycznej są chętnie kupowane, mimo wysokich na giełdzie cen, przez przedsiębiorstwa energetyczne, które dostarczają energię do odbiorców końcowych.

Kogo zatrudnić do pomocy w ubieganiu się o białe świadectwa?

Złożenie samego wniosku o świadectwo efektywności energetycznej nie jest jedynym wymaganiem, które stawiają przepisy o energetyce. Konieczne będzie wykonanie audytu efektywności energetycznej przez, najlepiej, zewnętrzną i profesjonalną firmę wykonującą przeglądy techniczne obiektów budowalnych. Podczas audytu konieczne jest uzyskanie odpowiedniego wyniku, kiedy wskazujemy szacowaną oszczędność energii.

Pozyskiwanie białego certyfikatu – dlaczego warto się o to starać?

Zdobycie białego certyfikatu jest możliwe dla większości firm, które planują bądź już zrealizowały jakiś projekt mający na celu oszczędzenie energii. Nie jest to jednak proces łatwy i należy uzbroić się w cierpliwość. Warto jednak zainwestować czas i spełnić wszystkie wymogi, ponieważ dzięki możliwości jego odsprzedania można odzyskać sporą część zainwestowanych w przedsięwzięcie pieniędzy.