Browse By

Dla kogo przeznaczony jest program Erasmus+?

Erasmus – jest wielce prawdopodobne, że właściwie każdy student słyszał o tym programie i w pewien sposób marzył o tym, by się w nim znaleźć. Bo kto by nie marzył o wyprowadzce za granicę do ciekawego kraju, gdzie przez kilka miesięcy mógłby uczęszczać na lokalny uniwersytet? Kto by nie marzył o takiej sposobności aby podróżować do innych krajów? Erasmus+ to nowa, ulepszona formuła programu Erasmus i wiele osób może starać się o dostanie tego stypendium i wyjechanie w celach edukacyjnych za granicę.

Kto może skorzystać z programu Erasmus+?

studenci

Po pierwsze, warto jest mieć świadomość, że wnioski o stypendium Erasmus+ mogą być składane jedynie przez instytucje lub organizacje. Można składać wnioski na różnego rodzaju projekty i w każdym projekcie różne są grupy docelowe.
Projekty dotyczące szkolnictwa wyższego celują w grupy docelowe, jakimi są studenci szkolnictwa wyższego, nauczyciele, profesorowie, cała kadra szkolnictwa wyższego, osoby zajmujące się prowadzeniem szkoleń oraz poszczególni specjaliści z przedsiębiorstw.
Projekty dotyczące kształcenia i szkolnictwa zawodowego celują w grupy składające się z praktykantów, uczniów szkół zawodowych, osób, które zajmują się kształceniem w szkołach zawodowych, kadrę organizacyjną szkolnictwa zawodowego a także osoby, które prowadzą szkolenia oraz są specjalistami z przedsiębiorstw.
Jeżeli chodzi o projekty dotyczące młodzieży, to są one przeznaczone dla osób młodych, które skończyły 13 rok życia i nie mają więcej niż 30 lat, osoby, które pracują z młodzieżą oraz kadra i członkowie wszelkich organizacji działających w sektorze młodzieży.
Projekty dotyczące sportów są celowane w specjalistów z obszaru sportu, w wolontariuszy sportowych, sportowców oraz trenerów.
Są też projekty dotyczące edukacji szkolnej, których grupami docelowymi są członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele, pozostali pracownicy szkół oraz uczniowie: zarówno edukacji przedszkolnej, jak i edukacji kształcenia podstawowego oraz średniego.
Istnieją także projekty edukacji dorosłych przeznaczone dla członków organizacji edukacji dorosłych, osób, które prowadzą szkolenia i całej kadry oraz osoby, które uczą się w ramach edukacji dla dorosłych.

Gdzie można pojechać w ramach projektu Erasmus+?

lekcjaW ramach projektów Erasmus+ można pojechać do wielu krajów europejskich takich, jak Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Rumunia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. Wszystkie te państwa są członkami Unii Europejskiej. Ponadto jest możliwość wyjazdu do państw europejskich, które nie są członkami Unii. Są to: była Jugosławia, Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Serbia oraz Turcja.
Niektóre z programów dają jednak znacznie szerszy wybór państw, do których można jechać. Warto jednak mieć świadomość, że nie wszystkie programy mają aż tak szeroki wybór, który poszerzony jest o państwa znajdujące się na całym świecie. W ramach programów Erasmus+ można chociażby pojechać do Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Algerii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Kazachstanu, Iraku, Iranu, Jemenu, RPA, Chin, Filipin, Kambodży, Tajlandii, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych Ameryki czy do Tajwanu.
Prawda jest taka, że lista krajów do których można pojechać jest znacznie dłuższa, a poszczególne opcje są dostępne w ramach różnych programów.


Szczegółowe informacje dotyczące programu Erasmus+ znajdziesz na stronie programu – erasmusplus.org.pl.