Browse By

Czym są palety fumigowane i fitosanitarne – certyfikaty dla procentów palet drewnianych

Pierwsze palety produkowano w latach pięćdziesiątych XX wieku. Powstały w celu ułatwienia transportu towarów zarówno o dużych gabarytach, jak i małych, ale w większych ilościach. Rynek tego rodzaju produktów nie stawiał wymagań związanych z ich wielkością, dlatego każdy z producentów wytwarzał je w dowolnych wymiarach. Współcześnie rozmiar palet jest standaryzowany, dzięki temu ułatwia się załadunek i rozładunek towarów oraz rozmieszczenie podczas transportu lub magazynowania. Takie palety nazywa się europaletami. Oprócz wymagań jakie stawia się przed tego rodzaju produktami odnośnie ich rozmiarów, powinny one spełniać także restrykcyjne przepisy sanitarne w zakresie bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. Chodzi tu przede wszystkim o to, by były pozbawione szkodników oraz chorób, co określa międzynarodowa konwencja ochrony roślin IPPC (ISPM – 15).

Czy transport współczesny mógłby obejść się bez palet?

Transport współczesny jest związany z paletami, za pomocą których przewozi się towary w sposób bezpieczny. Umieszczone na nich różnego rodzaju produkty podczas transportu są chronione nie tylko przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, ale również przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Ich konstrukcja pozwala bez problemu obsługiwać je, załadowywać lub rozładowywać przy pomocy wózka widłowego. Wykorzystywane są zarówno w transporcie, jak i przy magazynowaniu towarów, umożliwiając ekonomiczne wykorzystanie powierzchni podczas transportu i przechowywania.

Czym są palety fitosanitarne?

Palety fitosanitarne spełniają niezwykle restrykcyjne wymogi w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, co oznacza, że są wolne od wszelkich patogenów, chorób i szkodników, a także agrofagów kwarantannowych. Agrofagami kwarantannowymi określa się organizmy, które nie występowały na terenie danego kraju lub występowały na jakimś niewielkim obszarze. Odpowiednie urzędy mają wobec tego obowiązek ich zwalczania, ponieważ nie występują one naturalnie na danym obszarze. W celu pozbycia się szkodliwych czynników poddaje się palety fumigacji. W ten sposób przygotowane otrzymują certyfikat, oznaczający spełnienie restrykcyjnych wymogów fitosanitarnych. Palety z certyfikatem produkowane są poza tym z okorowanego drewna, oznacza się je znakiem kłosa pszenicy z napisem IPPC, a także numerem producenta. Produkt bez takiego oznakowania może być cofnięty na granicy.

Co to jest fumigacja?

Fumigacja jest procesem polegającym na pozbyciu się organizmów żywych, które mogą bytować w drewnie i wraz z przewożonym ładunkiem dostać się do innych krajów. Szczególnym problemem są tutaj szkodniki, najczęściej owady, należące do największych nosicieli różnych chorób, dlatego wprowadzono restrykcyjne wymogi związane z zabezpieczeniem rozprzestrzeniania się ich tą drogą. Dotyczą one przede wszystkim transportu międzynarodowego.

Na czym polega fumigacja?

Fumigacja jest procesem suszenia drewna w temperaturze 56 stopni Celsjusza przez okres 30 minut lub poddania go działaniu gazu ciężkiego, który po rozpyleniu nie unosi się lecz opada. Przenikając szczeliny drewna, zabija wszelkie żywe organizmy. Jej celem jest zlikwidowanie ryzyka rozprzestrzeniania się głównie szkodników kwarantannowych podczas transportu międzynarodowego.

Kiedy wymagana jest fumigacja?

Fumigacja wymagana jest w transporcie międzynarodowym, dlatego palety bez znaku IPPC mogą być cofnięte na granicy. Tylko przy użyciu palet fitosanitarnych możliwy jest transport towarów poza państwa Unii Europejskiej. Palety euro muszą być poddane fumigacji, co potwierdza odpowiednie oznakowanie IPPC. Poza tym ich wilgotność nie może przekraczać 22%. Poddanie palet procesowi fumigacji jest gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa ekosystemowi państw, do którego wwożony jest towar. Stosuje się ją także w stosunku do opakowań produktów konsumpcyjnych, których wielokrotne używanie może narażać je na ataki szkodników. Do nich należą, skrzynie, pudła i inne.

producent palet

Gdzie producent palet, a w szczególności producent palet ze Szczecina może starać się o certyfikat IPPC?

W Polsce prowadzi się rejestr zakładów, spełniających wymagania i mających uprawnienia do obróbki palet. Rejestrację producentów prowadzi i nadzoruje Instytut Technologii Drewna w Poznaniu za akceptacją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zakłady wpisane do rejestru przeszły pozytywnie audyt prowadzony przez pracowników instytutu, otrzymały indywidualny numer do oznakowania swoich produktów. Certyfikat IPPC, uprawniający do przeprowadzania procesu fumigacji, wydaje się na dwa lata.