Browse By

Czym jest Islam?

W VII wieku naszej ery, pewien kupiec o imieniu Mahomet ogłosił, że doznał objawienia anioła Gabriela, które miało się powtarzać aż do końca jego życia. Owy anioł był wysłannikiem samego boga Allaha, a cała treść jego słów została spisana w Koranie. Oryginalnym językiem świętej księgi muzułmanów jest arabski i tylko ta wersja uchodzi za wiarygodną, większość muzułmanów uważa wszelkie inne przekłady za błędne. Kolejnym źródłem nauk Islamu jest Sunna, która została spisana przez towarzyszy Mahometa i jest niejako hołdem dla jego życia i nauk. Nie wszyscy muzułmanie uznają tę drugą księgę, dlatego dokonał się podział na sunnitów i szyitów.

koran

Podstawowa zasada Islamu jest zawarta w słynnym zdaniu – „Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem”. W momencie wyznania tych słów, człowiek staje się prawdziwym muzułmaninem. Samo słowo „muzułmanin” w tłumaczeniu oznacza „ten, który jest posłuszny Allahowi”. Islam jest określany jako jedyna słuszna wiara, a pozostałe należą do religii zwiedzionych. Zadaniem każdego muzułmanina, jest nawracać niewiernych na jedyną, słuszną drogę Allaha.

5 filarów wiary Islamu:

1.Świadectwo wiary – „Nie ma prawdziwego boga prócz Boga (Allaha), a Mahomet jest jedynym prorokiem Boga.”
2.Modlitwa – pięć razy dziennie
3. Jałmużna – każdy człowiek pochodzi od Allaha, dlatego powinien być wspierany
4.Post – występują okazjonalne posty, ale do najważniejszych należy ten w miesiącu „Ramadan”
5.Hadż – czyli pielgrzymka do Mekki, przynajmniej jeden raz w życiu w dwunastym miesiącu muzułmańskiego kalendarza

Radykalni muzułmanie wyznają jeszcze jeden filar, zwany „dżihad”, oznaczający codzienną walkę z samym sobą oraz zwalczanie zła i grzeszników. Każdy muzułmanin musi spełnić te wszystkie 5 zasad, aby doznać zbawienia w niebie. Są one traktowane bardzo rygorystycznie i dosłownie, większość muzułmanów skrupulatnie ich przestrzega.
muzułmaninIslam posiada wiele podobieństw jak i różnic w porównaniu z chrześcijaństwem. Obie te religie są monoteistyczne, jednak chrześcijaństwo wyznaje koncepcję Trójcy Świętej. Islam uznaje Księgę Prawa i ewangelie zawarte w Biblii – twierdzi, że sam Jezus był jedynie prorokiem, został urodzony z Dziewicy Marii, jednak nie umarł na krzyżu. Muzułmanie wierzą, że poprzez dobre postępowanie i życie zgodne z Koranem osiągną oni zbawienie, w przeciwieństwie do Chrześcijan, którzy wierzą, że nie są w stanie naśladować samego Boga, a jedynie wiara w Chrystusa i łaska boża mogą doprowadzić do ich zbawienia.