Browse By

Co warto wiedzieć na temat upadłości konsumenckiej?

W ostatnich latach bardzo często można było spotkać się z informacją o bankructwie biur podróży. Pojawił się nawet swego rodzaju lęk przed korzystaniem z usług tych firm, które jeszcze na rynku pozostawały. Upadłość przedsiębiorstw to nic nowego. Firmy się pojawiają, czasem bankrutują, Taka kolej rzeczy. A co w przypadku, gdy niezdolność finansowa dotyczy nie przedsiębiorstwa a osoby fizyczne? Wtedy z pomocą przychodzi upadłość konsumencka. Czym ona jednak jest?

Jasność odnośnie upadłości – zobacz jak zacząć ten proces

Jest to nic innego jak anulowanie lub pomniejszenie długu osoby, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej oraz gdy jej bankructwo nie jest spowodowane winą zadłużonego. Niby oczywiste, ale czy każdy dłużnik może ubiegać się w sądzie o ogłoszenie upadłości? Oczywiście nie. Przywilej ten dotyczy jedynie osób fizycznych, których zadłużenie (jak zostało wyżej wspomniane) wynikło z wypadków losowych i dłużnik nie miał na to wpływu. Do takich wypadków losowych należy utrata pracy (nie dotyczy to osób, które stanowisko utraciły w trybie dyscyplinarnym) oraz choroba lub kalectwo nabyte w wyniku nieszczęśliwego wypadku, które uniemożliwiają dalszą pracę zarobkową. Pierwszą i najistotniejszą sprawą jaką zajmie się sąd przed przyjęciem wniosku o upadłość konsumencką będzie udowodnienie, że popadnięcie w długi nie było spowodowane winą dłużnika – na ten temat polecamy poczytać więcej na tej stronie: http://www.adwokatbochynski.pl/upadlosc-i-oddluzanie.

Dokąd się udać z własnym postulatem upadłościowym?

Postulat o upadłość konsumencką, a raczej o jej ogłoszenie należy złożyć w sądzie gospodarczym, który zajmuje się sprawami upadłościowymi. Zasadniczą różnicą między składaniem wniosku o upadłość konsumencką, a o upadłość przedsiębiorstwa polega na tym, że w tym pierwszym wypadku taki postulat do sądu może zanieść wyłącznie dłużnik. Wiadomo już jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, ale w dalszym ciągu nie wiadomo kto konkretnie może to zrobić. Przede wszystkim prawo takie należy się osobie fizycznej, czyli mówiąc potocznie zwykłemu szaremu obywatelowi, który nie posiada własnej firmy oraz osoba mająca gospodarstwo rolne, ale bez innej, dodatkowej działalności; dalej są to udziałowcy (przykładowo spółek handlowych), których odpowiedzialność za interesy firmy są ograniczone. Wśród osób mogących się ubiegać o orzeczenie upadłości konsumenckiej znajdują się także udziałowcy ze spółek akcyjnych. konsument może ogłosić upadłość

A co osoba fizyczna, która zbankrutowała zyska w momencie ogłoszenia takiej upadłości konsumenckiej?

Przede wszystkim zapewnienie godziwego życia. Osoba fizyczna udająca się do sądu w celu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi w nim wykazać wszystkie posiadane rzeczy. Cały majątek. Na tej podstawie sąd decyduje, które mienie ulegnie zajęciu, a następnie poddane zostanie licytacji. Pieniądze zarobione w ten sposób zostaną przekazane wierzycielom. Jeśli licytacji został poddany także dom dłużnika, dostaje on z wylicytowanych pieniędzy pewną sumę, która umożliwi wynajem mieszkania. Należy podkreślić, że nie wszystkie rzeczy posiadane przez osobę fizyczną podlegają licytacji. Fakt ten ma na celu zapewnienie możliwości przeżycia dłużnika i jego rodziny. Jeżeli kwota uzyskana na aukcji nie wystarczyła na pokrycie całych długów, wówczas sąd ustala raty i program spłaty zadłużenia.