Browse By

Adwokat dla osoby publicznej

Każda osoba publiczna dba o wizerunek, który jest ściśle powiązany z jej stanowiskiem. Faktem tym często próbują manipulować media, przekraczając granice stosowności i dobrego smaku. Zdarza się, że tym samym w świetle prawa polskiego popełniają przestępstwo, dlatego powstały organy świadczące w takich sytuacjach pomoc prawną. 

Prawa osoby publicznej

Według obowiązujących norm prawnych osoba powszechnie znana jest mniej niż reszta społeczeństwa uprawniona do prywatności. Istnieją zasady formalizujące ograniczenia wykorzystywania wizerunku gwiazd. Reguły prawne dotyczące prywatności celebrytów są ogólne, dlatego należy sprawdzać ich zakres indywidualnie. Najważniejsze zasady są ujęte w ust. 2 art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej wymaga spełnienia określonych warunków:

  • wizerunek musi być wykonany w związku z pełnieniem funkcji publicznych
  • wykorzystanie wizerunku musi być związanie z przedstawianiem przez osobę utrwaloną na wizerunku wykonywania funkcji zawodowych, społecznych lub politycznych.

Wpływ na sprawę ma jeszcze wiele innych pokrewnych kwestii, m.in. czy osoba publiczna się przyczyniła do upubliczniania danej sfery swojego życia, ale też czy forma publikacji jest w jakiś sposób obraźliwa, dyskryminująca bądź też poniżająca, takie publikacje nie powinny mieć miejsca. Instytucje propagujące nieprawdziwe informacje, takie, które mogą mieć wpływ na stanowisko osoby publicznej, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

Czynniki, które mają wpływ na sprawę, są elastyczne, dlatego potrzebna jest specyficzna wiedza, z tej potrzeby powstały kompetentne kancelarie wspierające osoby publiczne. Sposób, w jaki dana osoba publiczna jest postrzegana przez społeczeństwo, istotnie wpływa na jej karierę. Naturalna dbałość o wizerunek jest ważnym składnikiem popularności. Opinia publiczna, choć wspiera sławę, to potrafi też skrzywdzić. Historia pełna jest przykładów wykorzystania przez media intymnych szczegółów z życia gwiazd w celu robienia sensacji, a więc w imię własnego zysku. Publikacje nieraz w sposób ordynarny i przeinaczony ukazują wątki z życia celebrytów. Droga prawna stała się jedynym sposobem walki o swoją prywatność.

Walka o prywatność – z pomocą adwokata

Nadużycia mediów często kosztują osobę poszkodowaną psychicznie jak i materialnie. Z aktualnej analizy wynika, że osoby publiczne chętnie inwestują w profesjonalną ochronę wizerunku. W szczególności w trudnych chwilach życiowych celebryci zwracają się o pomoc. Nadzwyczaj bolesnym momentem w życiu człowieka jest rozwód. Zakończenie związku jest trudnym wyzwaniem, w szczególności dla osoby publicznej, która jest cały czas obserwowana. Znane osobistości nie mają sił ani chęci, w trakcie trwania sprawy rozwodowej, zajmować się kreowaniem i ochroną swojego wizerunku, a jednocześnie przygotowywać się do sprawy i dbać o swoje interesy w tym względzie.adwokat gwiazd

Nieocenioną pomocą w takiej sytuacji okazuje się wykwalifikowany adwokat, który oprócz opiekowania się sprawą prawną, zajmuje się kontaktem z mediami i utrzymaniem należytej renomy. Celebryta zyskuje wtedy prawo do samotnego przeczekania złych czasów. Właściwy prawnik może ochronić także przed nieadekwatnym trywializmem mediów, które często wykorzystują przykre zdarzenia w celach komercyjnych.

Zabezpieczenie prywatności

Ochrona wizerunku jest niewątpliwie ważną sprawą. Współczesny świat obfituje w wiele różnych środków przekazu. Media mają ogromną władzę i możliwość oddziaływania na społeczeństwo. Szybkie rozrastanie się prasy, radia, telewizji i Internetu wpływa na fragmentaryczną kontrolę wypuszczanych informacji. Ludzie zajmujący się życiem osób publicznych coraz częściej próbują ominąć prawo. Reguły prawne dotyczące prywatności osób znanych często są nadużywane na ich niekorzyść.

Świat mass mediów bywa okrutny, dlatego wzrasta uznanie dla kancelarii prawnych specjalizujących się w ochronie wizerunku. Profesjonalni adwokaci znają się na przydatnych subtelnych niuansach ustaw dotyczących osób publicznych, orientują się w zasadach show-biznesu oraz są w stanie korzystnie dla zleceniodawcy dialogować z mediami.

Współpraca: umocowana.pl/adwokat-gwiazd