Browse By

Obozy językowe za granicą

Obóz językowy jest świetnym sposobem na naukę języka obcego. Program takiego obozu skupia się na nauce poprzez lekcje, rozrywkę czy nawet zajęcia sportowe.

Obozy językowe za granicą nie są organizowane przez wszystkie szkoły. Warto bowiem zauważyć, że jest to dla firmy pewien wydatek. Zarządcy i nauczyciele muszą włożyć więcej wkładu w swoją działalność. Oprócz opanowania języka na bardzo wysokim poziomie, lektor musi się cechować się zdolnościami przywódczymi i świetną organizacją. Jeśli chcemy faktycznie dobrze nauczyć się języka obcego, musimy skupić się na kilku kryteriach.

Czym się cechuje dobra szkoła językowa? – Cechy charakterystyczne firmy, zajmującej się szkoleniem osób dorosłych za granicą z języka obcego, to renoma. Dobrą opinię można osiągnąć przez wykwalifikowaną kadrę, profesjonalne podejście do klienta, ciekawy i szeroki program nauczania. Obozy językowe są jednym z ciekawszych sposobów na skuteczne i szybkie przyswojenie obcego języka.

Nauka języka angielskiego za granicą

Język angielski jest niewątpliwie najpopularniejszym językiem, którego wiele osób uczy się od lat. Odkąd język ten został oficjalnym językiem urzędowym Stanów Zjednoczonych, zwiększyła się liczba osób, która się nim posługuje na co dzień. Dziś, języka angielskiego uczy się ponad miliard ludzi. W Polsce, ponad 60% osób włada językiem angielskim.

Aby skutecznie nauczyć się jakiegokolwiek języka, najlepszym pomysłem jest wyjazd do kraju, w którym się go używa. W przypadku języka angielskiego jest to o tyle prostsze, że język ten jest urzędowy w wielu krajach. Obóz, na którym nauczymy się języka angielskiego, może się odbyć w takich krajach jak:

  • Wielka Brytania,
  • Irlandia,
  • Malta,
  • Cypr,
  • Stany Zjednoczone.

Nauka języka – dlaczego za granicą?

W wymienionych powyżej krajach i w wielu innych anglojęzycznych, można przede wszystkim osłuchać się dokładnie z wymową słówek, poznać nowe wyrażenia i dialekty. Z racji tego, iż angielski jest najpopularniejszym językiem, uznaje się go za uniwersalny. W każdym kraju, gdzie angielski jest używany na co dzień, wymowa może być inna. To samo tyczy się słów i wyrażeń. Wiąże się to z pewnymi ‘naleciałościami’ z innego języka lub kultury osób z danego regionu.

Będąc za granicą, mamy również szansę niejeden raz prowadzić rozmowy z wieloma osobami w tym właśnie języku. Dzięki temu, możemy wykorzystać teoretyczną wiedzę i uczynić ją praktyczną. W Polsce o wiele rzadziej możemy rozmawiać codziennie w innym języku z wieloma osobami. Pomimo tego, iż znaczna większość z nas umie podstawy i potrafi prowadzić rozmowę, w naszym kraju nauka najczęściej nie wykracza poza mury szkół językowych.

Obozy językowe za granicą

Warto poruszyć tematykę samych obozów. Jak one wyglądają? Co dokładnie się na nich robi? Otóż, na każdym obozie językowym, który odbywa się za granicą, przede wszystkim uczestniczymy w lekcjach. Zajęcia trwają od 3 do 5 godzin i odbywają się codziennie z nauczycielem/ lektorem. Liczebność grup zazwyczaj jest zależna od sezonu, liczby chętnych oraz od ilości lektorów w szkole i innych, indywidualnych czynników.

Poza lekcjami, słuchacze mają zapewnione zajęcia sportowe, rozrywkę w postaci wyjść do kina, muzeum i zwiedzanie miast. Podczas zajęć i przebywania w miejscach, gdzie można porozmawiać z innymi mieszkańcami, nauczyciele zawsze zachęcają do tego, by wykorzystać swoje umiejętności.

Warto dodać, że obozy językowe za granicą są oferowane nie tylko Polakom. W takim wydarzeniu mogą wziąć udział osoby z innych krajów. Taki sposób dobierania osób do grup jest świetnym sposobem na przełamanie pierwszej, najtrudniejszej bariery językowej. Uczestnicy kursu mają możliwość uczyć się razem. Grupy są dobierane w taki sposób, by wiek i umiejętności językowe były do siebie w dużym stopniu zbliżone – jest to ułatwienie dla prowadzących.

Wyjazdy językowe, które odbywają się poza granicami Polski, organizuje firma Obozy Językowe.