Browse By

Kto może zostać tłumaczem języka angielskiego?

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że osoby które mogą się pochwalić szczególnymi predyspozycjami do uczenia się języków obcych bardzo często jako swoje studia wybierają studia filologiczne. Na wszystkich w zasadzie uczelniach państwowych kierunki filologii obcych są naprawdę bardzo oblegane. Zwykle sytuacja wygląda tak, że jest znacznie więcej chętnych kandydatów niż w ogóle miejsc na danym kierunku.

Wiele osób, które niestety nie dostało się na państwowe uczelnie bardzo często decyduje się na niepubliczne i płatne uczelnie. Co ciekawe w zasadzie cały czas i to systematycznie zwiększa się wszelkie zapotrzebowanie na rynku pracy właśnie dla osób wykazujących się dobra znajomość języków obcych. Jak wiadomo najpopularniejsza jest filologia angielska. Jednak musimy pamiętać, że na popularności bardzo zyskuje filologia rosyjska. Wiele kandydatów na przykład na filologii angielskiej jest zobligowanych już ten język przynamniej na dobrym poziomie znać. Znajdziemy jednak uczelnie gdzie studenci języka mogą uczyć się już od podstaw.

Tłumacz angielski

Dla niektórych osób czytających właśnie ten artykuł może to być zaskakujące stwierdzenie, jednak tak po prostu jest. Na filologii angielskiej oprócz samego języka studenci muszą obowiązkowo poznać historię języka, gramatyki, religioznawstwa czy też kultury i sztuki angielskiej. Jednak zdecydowanie najważniejszą umiejętnością jest zdobywanie umiejętności jakimi jest poprawne tłumaczenie. Wyróżniamy dwa rodzaje tłumaczenia. Pierwsze to tłumaczenie konsekutywny, a drugi rodzaj to tłumaczenie symultaniczne. Absolwenci filologii angielskiej mają naprawdę duże możliwości pracy. Jednak chyba jeszcze bardziej popularna obecnie jest filologia rosyjska. Skąd się to bierze?

Z pewnością stąd, że rynek w zasadzie całej Europy otwiera się na wschód. I już chyba jesteśmy świadomi skąd ta zależność. Jeśli jednak chodzi o zawód jakim jest tłumacz przysięgły języka angielskiego to musimy zaznaczyć, że zdecydowanie jest to zawód zaufania publicznego. Zawód ten jest regulowany ze specjalną ustawą tłumacza przysięgłego. Jednak by zostać tłumaczem przysięgłym to musimy spełniać pewne warunki. Przede wszystkim musi to być oczywiście znajomość języka angielskiego.

Musi także posiadać obywatelstwo polskie. Osoba, która jest tłumaczem przysięgłym nie może być także karana i obowiązkowo musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Oczywiście osoby te także muszą mieć zdany pozytywnie egzamin na przysięgłego tłumacza. Gdy chcemy przystąpić do egzaminu to musimy obowiązkowo zgłosić się pisemnie z prośbą do Ministra Sprawiedliwości. Zaś Przewodniczący Komisji wyznacza nam ostateczny termin oraz także miejsce egzaminu. Ile kosztuje takowy egzamin? Koszt egzaminu to osiemset złotych. Egzamin ten składa się z części pisemnej jak i także z części ustnej. Gdy kandydat zda pozytywnie egzamin to otrzymuje on świadectwo pozytywnego ukończenia egzaminu podpisane przez samego Ministra Sprawiedliwości. Następnie odbywa się ślubowanie i osoba ta zostaje oficjalnie wpisana na listę tłumaczy przysięgłych języka angielskiego.

Artykuł powstał dzięki współpracy z wrocławskim biurem tłumaczeń tlumaczenia.wroc.pl