Browse By

Kto może wykonać przegląd roczny budynku?

Kontrola jakości i stanu bezpieczeństwa budynków mieszkalnych, biurowych czy przemysłowych to warunek konieczny dopuszczenia budynku do użyteczności. Przegląd roczny budynku wykonuje się w celu zapewnienia należytej ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i mienia. Jest to obowiązek nałożony przez państwo i uregulowany prawnie. Opisujemy kto może wykonać przegląd budynku i jakie rzeczy są sprawdzane podczas kontroli.

Co obejmuje przegląd roczny budynku?

Przegląd techniczny budynku to przede wszystkim nadzór kluczowych dla bezpieczeństwa mieszkańców i przechodniów elementów i instalacji w budynku. Przede wszystkim przegląd roczny budynku powinien obejmować sprawdzenie:

 • instalacji gazowych i przewodów kominowych, tj. dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
 • elementów budynku narażonych na wyładowania atmosferyczne jak np. piorunochrony,
 • elementów budynku podatnych na zniszczenie związane z codziennych użytkowaniem, w tym określenie stanu estetyki miejsca i otoczenia.

Są to więc wszelkie czynności związane z oceną aktualnej kondycji budynku pod względem przydatności do bezpiecznego użytkowania. 

Jakie budynki podlegają kontroli?

Sprawdzenie techniczne budynku to podstawa bezpieczeństwa. Szeroki zakres czynności jest konieczny, aby móc korzystać z funkcjonalności budynku bez obawy o życie i zdrowie. Regularne kontrole, które przeprowadza się co rok, czyli przeglądy roczne budynku, dotyczą wszelkiego rodzaju budynków i budowli. Przegląd roczny budynku należy wykonać w każdym:

 • domu jednorodzinnym, 
 • domu wielorodzinnym (bliźniaki, bloki, wieżowce, szeregowce itp.), 
 • w budynkach użyteczności publicznej (m.in. urzędy, placówki medyczne, kina, teatry, muzea), 
 • w budynkach biurowych, 
 • w budynkach handlowych i usługowych, 
 • w budynkach przemysłowych, 
 • w halach produkcyjnych, 
 • magazynach itd.

Kiedy trzeba wykonać przegląd budynku?

Roczny przegląd budynku to między innymi kontrola:

  • bezpieczeństwa konstrukcji,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • bezpieczeństwa użytkowania,
  • warunków higienicznych, sanitarnych, zdrowotnych,
  • ochrony przed hałasem, drganiami.
  • aspektów związanych z ochroną środowiska,
  • oszczędności energii i izolacji cieplnej.

Warto zaznaczyć, że podczas wykonania przeglądu rocznego budynku sprawdza się nie tylko stan bieżący, ale też porównuje stan budynku do przeglądów sprzed lat. Zarządca ma bowiem obowiązek wykonać zalecenia z poprzedniej kontroli i jest to sprawdzane. Chociaż przegląd roczny budynku wykonuje się, jak sama nazwa wskazuje, raz na rok, to w przypadku domów wielorodzinnych mieszkańcy np. bloku mogą wystąpić do zarządcy budynku z wnioskiem o wykonanie dodatkowych kontroli.

Przegląd roczny budynku – kto może wykonać?

Troska o wykonanie rocznego przeglądu budynku to obowiązek, który spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Jest to obowiązek uregulowany przepisami Prawa budowlanego, a konkretnie art. 61 pkt. 1. Zgodnie z nim zobowiązani do wykonania przeglądu rocznego budynku mają obowiązek utrzymywać go w należytym stanie zarówno technicznym, jak i estetycznym. Oznacza to, że warunkiem koniecznym jest dokonywanie bieżących konserwacji, a raz na rok konieczny jest tzw. przegląd roczny budynku. 

Właściciel czy zarządca budynku nie ma jednak prawa dokonać takiego przeglądu samodzielnie. Przegląd roczny budynku może wykonać tylko osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Może to być specjalista posiadający uprawnienia i kwalifikacje budowlane o specjalności instalacyjnej lub osoby posiadające kompetencje i kwalifikowane do wykonania przeglądu z uwagi na doświadczenie techniczne i energetyczne.