Browse By

Jak napisać konspekt szkolenia dla pracowników?

Bez wątpienia prowadzenie szkoleń dla osób dorosłych nie jest łatwe. Prowadzący powinien nie tylko charakteryzować się pewnością siebie, aby stać się autorytetem dla uczestników szkolenia, ale również ułożyć zajęcia w taki sposób, aby były one interesujące dla każdego z uczestników. W jaki sposób to osiągnąć? Czy konspekt szkolenia będzie przydatny w procesie nauczania dorosłych?konspekt szkoleniaPrzygotowanie szkolenia dla osób dorosłych wymaga od prowadzącego dużego zaangażowania i pomysłowości. Warto przygotować się do zajęć, tworząc profesjonalny konspekt szkolenia. Pracownicy, którzy wezmą w nim udział nie tylko będą wiedzieli czego mogą się spodziewać w trakcie jego trwania, ale również się do niego przygotują.

Konspekt szkolenia pracowników – co to jest i jak go napisać?

Konspekt to dokument, który ma posłużyć wszystkim prowadzącym konkretne szkolenie do tego, aby maksymalnie przygotowali się do prowadzenia zajęć. Biorąc go do ręki, powinni wiedzieć, jakie materiały są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, a także w jaki sposób powinno ono przebiegać. W konspekcie muszą się znaleźć również informacje dotyczące liczby uczestników szkolenia, niezbędne przedmioty czy chociażby konkretne zagadnienia, które powinny zostać omówione podczas trwania zajęć.

W konspekcie istotne jest, aby wymieniać wszystkie niezbędne przedmioty dokładnie w takiej liczbie, w jakiej będą potrzebne. Z pewnością ułatwi to osobie prowadzącej przygotowanie się do zajęć, a jednocześnie zapobiegnie popełnianiu przez nich błędów. Ważne, żeby na samym początku zapisać cele, program i wszystkie efekty, których uczestnicy powinni się spodziewać. W ten sposób łatwiej będzie wyprowadzić poszczególne ćwiczenia tak, aby szkolone dorosłe osoby szybciej zrozumiały ich znaczenie.

szkolenie pracownikówW konspekcie można również napisać wstęp – zwłaszcza jeśli będzie miał on kluczowe znaczenie dla przebiegu całego szkolenia. Dalej powinny znaleźć się takie elementy jak: runda zapoznawcza, cały program, korzyści płynące dla osób szkolonych, agenda i kontrakt. Konspekt musi zostać zamknięty zakończeniem. Istotne jest także rozpisanie modułów tematycznych, które w praktyce będą stanowiły bloki tematyczne dla całego szkolenia – jednocześnie powinny one być zgodne z programem.

Konspekt czy scenariusz szkolenia – czym się różni?

Wbrew pozorom scenariusz zajęć to nie to samo co konspekt, który jest tworzony przez twórcę całego szkolenia. W scenariuszu znajduje się opis wszystkich podstawowych założeń dydaktycznych oraz technicznych, a także tekst i opisy grafik.

Jedną z charakterystycznych cech scenariusza, który w małym stopniu przypomina konspekt, jest opis poszczególnych części programu, określanych inaczej jako moduły tematyczne. Prowadzący szkolenie nie ma problemu w przedstawieniu poszczególnych etapów szkolenia, a dzieląc je na określone partie może zapoznać uczestników z materiałem, przekazać wiedzę oraz utrwalić konkretnymi ćwiczeniami.

szkolenieOsoba prowadząca szkolenie może bez problemu modyfikować scenariusz. Jednak jego ogólny sens nie może odbiegać od założeń konspektu, a także nie może w nim zabraknąć elementów, które zostały narzucone przez twórcę szkolenia.

Organizacja szkolenia dla dorosłych osób – najważniejsze informacje

Z racji tego, ze z biegiem lat trudniej jest przyswoić i utrwalić sobie wiedzę, prowadzenie szkoleń dla osób dorosłych wcale nie jest takie proste. Każde szkolenie powinno być ułożone w taki sposób, aby uczestnik szkolenia nie tylko rozumiał sens zajęć, ale również zapamiętał wszystkie jego elementy i potrafił znaleźć dla nich zastosowanie w życiu zawodowym.

Stąd też większość szkoleń, które są organizowane przez profesjonalistów opiera się nie tylko na opowiadaniu i przekazaniu wiedzy. Znacznie łatwiej jest przeprowadzić szkolenie dla osób dorosłych, gdzie muszą oni wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce. Dlatego szkolenie osób dorosłych powinno przebiegać w ściśle określonym porządku, a każdy moduł tematyczny powinien rozpoczynać się szkoleniem diagnostycznym i jego omówieniem. W dalszej kolejności prowadzący będzie mógł przekazać swoją wiedzę – nie może jednak zapomnieć o ćwiczeniu, które zmotywuje szkolących się pracowników do wykorzystania nowych umiejętności.

Podstawowe techniki szkolenia osób dorosłych

szkolenie dla pracownikówOrganizując szkolenie dla dorosłych osób warto przeprowadzić je tak, aby podczas jego trwania uczestnicy mieli jak największe możliwości do wykorzystania swoich umiejętności w praktyce. Bez wątpienia warto również wprowadzić dyskusję, jako zadanie umożliwiające podzielenie się własnymi doświadczeniami, wiedzą oraz umiejętnościami. W ten sposób każdy z uczestników pozna nowe metody pracy, które będzie mógł wykorzystać w codziennych obowiązkach.

Z racji tego, że osoby dorosłe szybciej uczą się poprzez działanie, nie zaś jedynie słuchanie i zapisywanie, warto to wykorzystać i zachęcić ich do aktywnego udziału w szkoleniu. Wcześniej oczywiście warto zorientować się jakie są oczekiwania poszczególnych uczestników.