Browse By

Dlaczego warto założyć panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne zyskują coraz większą popularność. Pozwalają one na zdobycie pewnej niezależności od dostawców energii elektrycznej oraz na ograniczenie rachunków za prąd. Dzięki nim można, wykorzystując energię Słońca, uzyskać darmową energię elektryczną. W procesie tym nie zanieczyszcza się środowiska, a właściciel fotowoltaiki w mniejszym stopniu korzysta z energii, której wytworzenie wiąże się z emisją do atmosfery dwutlenku węgla.

Co to są panele fotowoltaiczne i jak działają?

Panele fotowoltaiczne są niezwykle prostym sposobem wytwarzania energii elektrycznej dzięki przekształcaniu energii słońca. Promienie słoneczne padając na ogniwa fotowoltaiczne, które są najmniejszym, a jednocześnie podstawowym elementem paneli, wywołują przepływ przez obwód prądu stałego. W tym celu wykorzystują swoje właściwości fizyczne, polegające na przewodzeniu prądu. Wykonane są z krzemu monokrystalicznego lub polikrystalicznego w zależności od technologii stosowanej podczas ich produkcji. Prąd stały dociera następnie do inwertera i tam zostaje przekształcony w prąd zmienny, wykorzystywany do zasilania urządzeń w domu lub innym budynku, na którym zainstalowano panele fotowoltaiczne. Nadwyżki energii trafiają do tak zwanego magazynu i mogą być wykorzystane przez prosumenta w okresach mniej intensywnego promieniowania słonecznego. Za przechowywanie nadwyżek energii oraz jej przesyłanie zakład energetyczny nie pobiera opłaty. Moc instalacji zależy od intensywności promieniowania słonecznego oraz od liczby paneli.

instalacja i montaż fotowoltaika

Gdzie montuje się panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne montuje się w różnych miejscach. Mogą znaleźć się na dachach budynków mieszkalnych, ale również garażach, wiatach ale także na ziemi. Jak na tak zaawansowaną technologię instalacja fotowoltaiczna składa się z niewielu elementów. Tworzą ją panele fotowoltaiczne, inwerter nazywany także falownikiem, konstrukcja, na której zamontowane są panele, okablowanie oraz zabezpieczenia. W trakcie działania fotowoltaika nie wymaga żadnej obsługi. Żywotność tego typu instalacji przewidziana jest na około 30 do 40 lat. Instalacja fotowoltaiczna ma wiele zalet takich jak: obniżenie rachunków za energię elektryczna, nieemisyjny charakter, jak wszystkich odnawialnych źródeł, gwarantowany zwrot kosztów poniesionych na jej montaż.

Obniżenie rachunków za energię elektryczną dzięki panelom fotowoltaicznym

Najważniejszą dla prosumentów korzyścią z zainstalowania paneli fotowoltaicznych jest obniżenie rachunków za energię elektryczną zwłaszcza, że jej ceny nieustannie rosną. Fotowoltaika pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej z sieci na wiele lat tym bardziej, że korzystać z niej można właściwie wszędzie, a nadwyżki w okresach silnego promieniowania słonecznego można magazynować i wykorzystywać w późniejszym okresie, ale w tym samym roku rozliczeniowym.  W przypadku instalacji o mocy poniżej 10 kW za każdą przesłaną 1 kWh możemy odebrać z sieci 0,8 kWh.

instalacja paneli fotowoltaicznych, Jelenia Góra

Nieemisyjny charakter instalacji fotowoltaicznej

Dzięki instalacji fotowoltaicznej pozyskujemy energię w sposób przyjazny dla środowiska. Ekologiczne rozwiązania są potrzebą współczesności. Odpowiedzialność za środowisko i los przyszłych pokoleń nakłada na współczesnych obowiązek poszukiwania rozwiązań w kwestii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery przy produkcji prądu metodą tradycyjną jest nie do zaakceptowania w dłuższej przestrzeni czasowej, dlatego odnawialne źródła energii, a między nimi fotowoltaika jest rozwiązaniem na przyszłość.

Gwarantowany zwrot kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej

Efektywny czas użytkowania paneli fotowoltaicznych określa się na 30 lat, a gwarancję posiadają na okres 25 – letni. Zwrot nakładów finansowych poniesionych na ich montaż następuje już po kilkuletnim okresie użytkowania. Należy pamiętać o tym, że cena paneli nieustannie ulega obniżeniu. Poza tym nie wymagają one praktycznie żadnych zabiegów konserwatorskich, a co za tym idzie opłat poniesionych z tytułu napraw, czy konserwacji.

Branża fotowoltaiczna dynamicznie się rozwija, z tego powodu powstało wiele firm, które specjalizują się w montażu paneli. Warto korzystać z usług profesjonalnych i lokalnych firm. Instalacje fotowoltaiczne w Jeleniej Górze obsługuje m.in. firma INNEX. Działają oni również w innych częściach Polski.