Browse By

Czym się zajmuje biuro tłumaczeń?

W dzisiejszych czasach, dzięki wielu możliwościom, każdy z nas może uzyskać niejeden dokument przetłumaczony na inny język. Nierzadko jesteśmy zmuszeni skorzystać z usług tłumacza, który przetłumaczy dla nas dokumenty lekarskie, prawne i inne. Dziś, najczęściej tłumaczonym językiem, jest jak wiadomo, język angielski. Jednak tłumacze przysięgli mogą nam zaoferować tłumaczenie dokumentów także na inne, również mniej popularne języki.


Rzadko się zdarza, by jedna osoba potrafiła biegle mówić i pisać w wielu językach, ostatnimi czasy powstało wiele biur tłumaczeń. Biuro takie zrzesza wiele osób, które pasjonują się danym językiem. Wykonywanie tłumaczeń na różne języki, to podstawowa usługa, jaką może zaoferować nam profesjonalne biuro tłumaczeń. Warto jest dodać, że w biurze takim możemy spodziewać się nawet i 50 różnych języków, na które tłumaczone są nasze dokumenty.
Istotną cechą, jaką wyróżniają się biura tłumaczeń, jest poufność informacji. Z kolei, wyceny tłumaczeń mogą zostać wydawane od ręki.

biuro tłumaczeń

Dokumenty do przetłumaczenia – rodzaje

Osoby zatrudnione w biurach tłumaczeń są w stanie przełożyć praktycznie wszystkie rodzaje dokumentów na konkretny język. Warto dodać, że oferty biur są kierowane zarówno do firm, jak i do prywatnych osób.

  • Dokumenty prawnicze – wszelkie pozwy, orzeczenia i wyroki sądowe, to typ dokumentów, jaki może zostać szybko przetłumaczony. Dodatkowo, często przekładane są uchwały, protokoły oraz ugody. Tłumacze mogą przełożyć na dany język dokumenty z każdej dziedziny prawa. Wiele kancelarii prawnych itp. korzysta z usług biur, tak samo jak klienci indywidualni. Osoby pracujące w biurach tłumaczeń posiadają szeroką znajomość słownictwa z zakresu prawa.
  • Tłumaczenia techniczne – wszelkie dokumenty techniczne lub te, wchodzące w zakres różnych dziedzin przemysłu, również mogą zostać przełożone na inny język. Instrukcje obsługi, firmowe katalogi produktów, opakowania, specyfikacje produktów czy książki serwisowe, to tylko niektóre elementy, które można bez problemu przełożyć na dowolny język. Szeroko pojęta elektronika, budownictwo, inżynieria czy informatyka, to dziedziny, z których dokumenty mogą zostać fachowo przetłumaczone.
  • Dokumenty finansowe – rachunkowość, bankowość, ubezpieczenia czy księgowość, to dziedziny, z których dokumenty tłumaczy się najczęściej. Wszelkie sprawozdania finansowe, biznesplany, wyciągi bankowe, umowy kredytowe oraz oświadczenia dochodowe, to przykłady dokumentów przekładanych na inne języki.
  • Tłumaczenia przysięgłe – są to tłumaczenia, które zostały przełożone i uwierzytelnione przez osobę do tego uprawnioną. Tłumaczenie przysięgłe jest zawsze wykonywane na papierze. Tłumacz przybija pieczęć ze swoim nazwiskiem i podpisuje się na znak prawidłowości tłumaczenia.

Korzystanie z usług, jakie oferują nam biura tłumaczeń, jest korzystną opcją dla każdego, kto nie opanował w pełni danego języka. Tłumacze przysięgli są doświadczonymi pracownikami biura, którzy świetnie opanowali słownictwo z zakresu bankowości, rachunkowości, medycyny, techniki oraz innych dziedzin. Poza tym, nie każdy z nas potrafi biegle mówić choćby w języku niemieckim, portugalskim lub urugwajskim. Znajomość języka, słówek i wyrażeń jest w tym przypadku kluczową umiejętnością, zwłaszcza jeśli chodzi o terminy ściśle związane z medycyną lub informatyką. Wrocławskie biuro tłumaczeń Yellow uważa, że oprócz rzetelności i jakości wykonywania swoich usług,  bardzo ważna jest gwarancja zachowania tajemnicy związanej z treścią dokumentów klientów. Dzięki temu, że dziś istnieje mnóstwo biur tłumaczeń, nie musimy szukać pojedynczej osoby przez Internet, tylko zgłosić się do biura, w którym dokonuje się przekładów na kilkadziesiąt różnych języków z całego świata.