Browse By

Czy praca dźwigu – żurawia samojezdnego – jest bezpieczna?

[su_heading]Praca w branży budowlanej zawsze była uważane za niebezpieczną. W okresie między 1997 i 1999, miały miejsce 158 wypadki, które mogą być uznane za związane z dźwigami. 73 procent tych wypadków miała związek z urządzeniami, jakimi są dźwigi samojezdne. Z tej liczby 10 wypadków było spowodowanych kontaktem elektrycznym. To pokazuje ludziom znaczenie uziemienia elektrycznego w odniesieniu do dźwigów mobilnych.[/su_heading]

Ostrożność podczas pracy dźwigu to podstawa

Ze względu na wysokość żurawia, istnieje prawdopodobieństwo, że będzie on stykać się z przewodami elektrycznymi. A ponieważ żuraw samojezdny zwykle jest metalowy, energii elektryczna może podróżować przez niego i może zranić operatora. Żurawie nieruchome nie mogą być w niebezpieczeństwie, ale dźwigi samojezdne to zupełnie inna sprawa. Dźwigi, podczas transportu, mają bardzo wysoki potencjał zetknięcia się z przewodem elektrycznym. To jest powód, dlaczego operatorzy dźwigów mobilnych muszą być bardzo ostrożni w czasie jazdy oraz gdy są realizowane usługi dźwigowe.

Znaczenie tego uziemienia dźwigów jest takie, że funkcja ta zapobiega wypadkom. Energia elektryczna działa w ten sposób: kiedy dźwig styka się z linią elektryczną, prąd przemieszcza się w metalu, próbując znaleźć najkrótszą drogę do ziemi. Gdy osoba niefortunnie będzie się zarówno z dźwigiem podłoża, energia elektryczna będzie przemieszczała się przez tę osobę. Gdy człowiek siedzi w kabinie, prąd nadal będzie przechodzić przez niego.[su_box title=”Ostrzeżenie”]Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa wykonując pracę maszynową[/su_box]

Ten rodzaj uziemienia dźwigów zapobiega takiej sytuacji. System uziemienia elektrycznego zapewnia najbardziej bezpośrednią drogę do ziemi. W pewnym sensie stanowi obejście dla energii elektrycznej. Oznacza to, że prąd nie ma możliwości przemieszczania się danej osoby. To tylko jeden rodzaj żurawia samojezdnego korzysta z uziemienia. Jest jeszcze inny rodzaj żurawi przenośnych, które tak naprawdę nie dotyczą wypadków elektrycznych, ale to inny temat jeśli chodzi o usługi dźwigowe.

Dźwig a obciążenie

Stabilność żurawia samojezdnego, czyli mobilnego dźwigu

Dźwigi są ciężkie. Są one również używane do podnoszenia bardzo ciężkich materiałów. Oznacza to, że zależą one od stabilności aby mogły być skutecznie wykorzystywane. Jednak wszyscy wiemy, że znalezienie kawałka poziomu ziemi w budowie jest prawie niemożliwe. Dźwigi muszą być stabilizowane prawidłowo, zanim będą mogły być używane. Proces ten nazywany jest uziemieniem i ma ogromne znaczenie, gdy w grę wchodzi żuraw samojezdny. Niektórzy mogliby to zrobić ręcznie, korzystając z szacunkami, aby ocenić, czy żuraw samojezdny jest wystarczająco stabilny, i można na nim pracować. Jednak dźwig samojezdny i elektryczne systemy uziemienia są już dostępne, aby to dość skomplikowane zadanie stało się prostsze.  Ten rodzaj systemów dźwigów mobilnych może ocenić poziom stabilności, jaką ma ziemia pod żurawiem. Ten system następnie reguluje położenie dźwigu w celu zwiększenia stabilności. Z tego powodu dana osoba może mieć pewność, że stabilność dźwiga jest ustawiona na maksimum.

Inną zaletą elektrycznych systemów mobilnych dźwigów uziemienia jest fakt, że są one łatwe w obsłudze. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby żuraw samojezdny był stabilny. Oznacza to, że poprzez takie usługi dźwigowe można zaoszczędzić sporo wysiłku.