Browse By

Na czym polega budowa wizerunku firmy?

Proces budowania wizerunku firmy jest złożony i wymaga stosunkowo wysokiego zaangażowania. Niezależnie jednak od tego czym zajmuje się firma, aby wyrobić sobie dobrą ocenę, wizerunek może być różny od tego, co widoczne było w założeniach.

Dlaczego wizerunek firmy może być trudny do zdefiniowania?

Każda firma posiada jakiś wizerunek. Jak wspomnieliśmy wyżej buduje się on niezależnie od tego co robi firma. Wizerunek to bowiem zbiór cech i ocen, które przypisane są firmie (marce) w środowisku zewnętrznym, np. wśród obserwatorów czy też konsumentów. Jeśli marka założy, że chce stworzyć wizerunek A nie oznacza to wcale, że publiczność nie odbierze działań firmy zgoła inaczej przypisując jej wizerunek B lub nawet C. Duża amplituda w ocenie wizerunku nie jest dla firmy korzystna, gdyż nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, kim w oczach najważniejszego grona widzów – klientów – marka w rzeczywistości jest. Wizerunek firmy jest zatem trudny do zdefiniowania z tego względu, że zależy od dużej ilości zmiennych, przede wszystkim od indywidualnej oceny każdego członka spośród odbiorców. Chęć bycia kimś dobrym, nie oznacza, że publiczność zgodzi się z określeniem, że ktoś jest dobry, może stwierdzić, że czyjś wizerunek jest zły.

Skąd biorą się rozbieżności w ocenie wizerunku firmy?

Jak mówi porzekadło – punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku marek. Budowa wizerunku firmy zaczyna się od określenia tożsamości – czyli najważniejszych cech, które przekładać mają się na branding. Tożsamość określona jest przez samą firmę. To ona może powiedzieć odbiorcom – jesteśmy firmą X, zajmujemy się usługami Y, chcemy wam pokazać, że możemy zmienić Z.

To, co skierowane jest do uczestników procesu budowania rynku – czyli konsumentów to tożsamość. Zaś to jak tożsamość połączona z działaniami firmy zostanie oceniona to wizerunek firmy. Wizerunek jest budowany już od samego pojawienia się firmy na rynku. Pełniejszy wgląd w wizerunek firmy mamy wtedy, kiedy prowadzi ona szersze działania zbliżające siebie do potencjalnych klientów. Jeśli firma jest zamknięta i nie prowadzi żadnej komunikacji B2C wtedy również można jej przypisać jakiś wizerunek, jednak z pewnością nie będzie on pełen entuzjazmu oraz pozytywnych cech.

Notatki a budowa wizerunku firmy

Im bliżej marka stara się być swoich odbiorców, tym lepiej. Spełnienie ich potrzeb sprawia, że wizerunek określany jest pozytywnie, a to przekłada się na zwiększenie korzyści dla firmy. Mowa o zyskach finansowych, większej liczbie zainteresowanych, większej liczbie partnerów, współpracowników, większej liczbie szans na rozwój. Pozytywny jak i negatywny wizerunek firmy to domeny nie tylko dużych firm ale także tych najmniejszych.

Budowa wizerunku firmy – najważniejsze elementy

Do najważniejszego elementu budowy wizerunku firmy możemy z pewnością zaliczyć działania, które podejmuje firma. Wyróżnić tutaj możemy oddanie w ręce konsumentów produktów lub usług, które są oczekiwane, działalność rozwojową, sposób komunikacji czy wdrażanie różnych strategii. Każda czynność z osobna jest oceniona – często tylko w podświadomości – konsumentów i wyraża się w ocenie wizerunku. Wizerunek firmy nie jest mierzalny jak liczby w matematyce, ale można go opisać wieloma słowami, które dobrze oddają to, jak firma jest postrzegana.

Do ważnego elementu budowy wizerunku firmy musimy również zaliczyć graficzny sposób jej prezentacji. To w jaki sposób firma komunikuje się jest bardzo ważne, ale pierwsze wrażenie zwykle budowane jest przez to, w jaki sposób firma pokazuje się konsumentom. Robi to poprzez swoją stronę internetową, profile w mediach społecznościowych, reklamy, foldery informacyjne. Wszystko to, czym graficznie operuje firma jest ważne i nie wolno tego bagatelizować, gdyż to również wpływa na budowę wizerunku, a dodatkowo jest często tym czynnikiem, który często decyduje o tym, czy firma w ogóle zdobędzie klientów.