Browse By

Fotowoltaika: jak wyprodukować własną energię i na tym zarabiać?

Fotowoltaika to technologia pozwalająca na zamianę światła słonecznego w energię elektryczną za pomocą tzw. ogniw fotowoltaicznych, czyli specjalnych półprzewodników. Proces ten jest możliwy dzięki zjawisku fotoelektrycznemu, które polega na wyzwoleniu elektronów pod wpływem światła. Jest to sposób na produkcję zielonej, odnawialnej energii, której popularność rośnie z roku na rok, zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Kto może korzystać z fotowoltaiki?

Fotowoltaika to narzędzie dostępne dla wszystkich – zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, firmy, szkoły, czy nawet gospodarstwa rolne – każdy z nich może skorzystać z instalacji fotowoltaicznej i stać się niezależnym producentem energii.

Panele fotowoltaiczne montuje się zazwyczaj na dachach budynków, gdzie mają niezakłócony dostęp do światła słonecznego. Mogą być one montowane zarówno na dachach płaskich, jak i skośnych. Ważne jest, aby były odpowiednio skierowane (najlepiej na południe) i nie były zasłaniane przez np. drzewa czy inne budynki.

Fotowoltaika jest doskonałym sposobem na niezależność energetyczną. Dzięki niej możemy produkować własną energię i w ten sposób obniżać rachunki za prąd. Co więcej, w przypadku produkcji nadwyżek energii, można ją sprzedać do sieci, co daje dodatkowe źródło dochodu.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji mogą być sprzedane do sieci energetycznej. Właściciele mikroinstalacji mogą skorzystać z taryfy gwarantowanej, która zapewnia stałą cenę za kWh energii sprzedanej do sieci przez 15 lat od momentu podpisania umowy.

Fotowoltaika w Polsce

Statystyki dotyczące ilości instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych województwach Polski systematycznie rosną. W wielu regionach fotowoltaika jest już powszechnie stosowanym rozwiązaniem.

Dolnośląskie, w tym miasto Świdnica, to jedno z województw, gdzie fotowoltaika cieszy się dużą popularnością. Dzięki korzystnym warunkom klimatycznym i rosnącej świadomości mieszkańców, liczba instalacji fotowoltaicznych jest tu naprawdę imponująca.

Mazowieckie, z uwagi na swoje rozmiary i liczbę mieszkańców, jest województwem, w którym fotowoltaika rośnie najdynamiczniej. Szczególnie duże zainteresowanie można zaobserwować na terenach podmiejskich i wiejskich, gdzie przestrzeń i dostęp do słońca jest największy.

Oczywiście, nie we wszystkich regionach Polski fotowoltaika jest równie popularna. Przykładowo w województwie podlaskim czy świętokrzyskim, liczba instalacji fotowoltaicznych jest znacznie mniejsza. Jest to spowodowane różnicami w warunkach klimatycznych, ale także infrastrukturą energetyczną i stopniem urbanizacji.

fotowoltaika

Jednak, niezależnie od regionu, fotowoltaika ma potencjał do rozwoju. Dzięki coraz lepszej dostępności i spadkowi cen technologii, a także rosnącej świadomości ekologicznej, coraz więcej Polaków decyduje się na instalację paneli słonecznych na dachach swoich domów i firm. Daje to nadzieję na zrównoważony rozwój i przyszłość, w której energia ze słońca będzie głównym źródłem zasilania naszych domów.

Podsumowując, fotowoltaika to przyszłość energetyki. To technologia, która nie tylko pozwala na zasilenie własnego domu w czystą energię, ale również umożliwia sprzedaż nadwyżek energii do sieci. Fotowoltaika w Świdnicy i innych miastach Polski zyskuje na popularności, co pokazuje, że Polacy coraz chętniej inwestują w zieloną energię i dbają o środowisko.