Browse By

Czym jest oznaczenie „defibrylator AED”?

Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej – w sklepach, w centrach handlowych, na dworcach kolejowych lub przystankach metra w Warszawie – natknąć się można na zielono-białą grafikę z serduszkiem i napisem AED. Jak ten symbol może uratować życie?

Świadomość ratuje życie

defibrylatoraedW ciągu dnia obracamy się między setkami ludzi – zwłaszcza jeśli żyjemy w wielkim mieście. Ludzie, jak to ludzie – starsi, młodsi, kobiety i mężczyźni, chorzy i zdrowi. Nie każdy jest wykształconym lekarzem, większość z nas nie uczestniczyła nawet w kursach pierwszej pomocy, a jeśli braliśmy w nich udział, to zapomnieliśmy wiele szczegółów.

W razie zatrzymania krążenia szybka interwencja – w ciągu trzech pierwszych minut – zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia nawet o 75%. W tym czasie jednak z pewnością karetka nie zdąży dotrzeć na miejsce. Jeśli więc znajdziemy się w takiej sytuacji, a w pobliżu znajduje się symbol z napisem AED, znaczy to, że pod ręką mamy sprzęt, który może uratować ludzkie życie. Symbol ten oznacza, że w zabezpieczonej skrzynce pod nim znajduje się defibrylator AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny.

Reanimacja krok po kroku

Urządzenie to jest dostosowane do używania także przez osoby, które nie są lekarzami ani ratownikami medycznymi. Po włączeniu go rozlegają się komunikaty głosowe, które przeprowadzą nas przez całą akcję reanimacyjną, wskazując po kolei, jakie czynności należy wykonać. Defibrylator zawiera dwie elektrody, które po podłączeniu do klatki piersiowej nieprzytomnej osoby analizują rytm serca. Na podstawie tej analizy defibrylator może wskazać, że konieczna jest defibrylacja, czyli pobudzenie zatrzymanego krążenia przez wysłanie impulsu elektrycznego, lub zalecić wykonanie RKO – resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zwanej potocznie „sztucznym oddychaniem”.

aed schemat

Wewnątrz defibrylatora, oprócz samego urządzenia, są również schematyczne rysunki, które pokazują prawidłowe wykonanie masażu serca i sztucznego oddychania. Komendy głosowe opisują, jak należy postępować do czasu przybycia karetki.

Dostępność

Defibrylatory AED są dostępne w wielu miejscach – niektóre firmy zakupują takie urządzenie na użytek swoich pracowników, można je spotkać w centrach handlowych, przychodniach, szpitalach, ale także na dworcach kolejowych większych miast. Dostępność urządzenia w swoim mieście można sprawdzić za pomocą internetu, przez stronę inicjatywy „Ratuj z Sercem” – interaktywna mapa pokaże dostępność najbliższych urządzeń. Na stronie są również materiały szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy.