Browse By

Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu

Osoby uzależnione od alkoholu niejednokrotnie spotykają się z odrzuceniem społecznym i znaczącym pogorszeniem relacji z rodziną, znajomymi i bliskimi. I choć dla osób pozostających w tej sytuacji w trzeźwości odsunięcie się od alkoholika może wydawać się naturalnym i rozsądnym posunięciem, szczególnie gdy osoba ta wpływa negatywnie na ich życie, w rzeczywistości na wielu alkoholików takie odsunięcie się bliskich nie skutkuje poprawą nawyków. Osoby uzależnione od alkoholu czy innych używek potrzebują wsparcia na drodze walki z nałogiem, nawet jeśli same nie potrafią tego przyznać. Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu, by jednocześnie nie stać się w jej oczach wrogiem i nie stracić pozostałości normalnej relacji?

Leczenie alkoholizmu – jak wybrać odpowiedni ośrodek?

Terapia uzależnień jest widziana często przez osoby uzależnione jako kara, a nie szansa na lepszą przyszłość. To jeden z głównych powodów, dla których wielu alkoholików nie chce się zdecydować na leczenie – skoro nic dobrego nie czeka na nich w trzeźwym życiu, po co rzucać alkohol, który nie pozwala odczuwać własnych problemów? Postawa taka jest jednak najlepszym dowodem na to, że wybór odpowiedniego ośrodka leczenia uzależnień ma kluczowe znaczenie w powodzeniu leczenia. Biorąc za przykład ośrodek „Parasol” nie trudno zauważyć, że praktykowane tam metody terapii skupiają się nie tylko na usunięciu fizycznego przyzwyczajenia organizmu do alkoholu, ale też nauce radzenia sobie z nawrotami choroby, rozpoznawaniem symptomów czy umiejętności poszukiwania pomocy wśród bliskich, znajomych czy samego ośrodka terapeutycznego zamiast sięgania po pierwszy po odwyku kieliszek. Bliscy odgrywają tu w istocie równie ważną rolę, gdyż to najczęściej z ich powodu osoby uzależnione decydują się na uczestnictwo w terapii. Aby jednak tak było, nastawienie bliskich musi być odpowiednie. Jak powinni się zachować, by leczenie przyniosło najlepsze efekty?

wsparcie

Terapia uzależnień – przedstaw ją w dobrym świetle

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez bliskich osoby uzależnionej jest namawianie ich do terapii i leczenia nałogu pod pretekstem odejścia, pozostawienia osoby samej sobie i utraty cennych dla niej wartości w życiu. W rzeczywistości tego typu wizje działają motywująco jedynie na niewielkie grono osób i to najczęściej wyłącznie tych, które same planowały w jakiś sposób odciąć się od nałogu. Należy pamiętać, że dla osoby uzależnionej alkohol jest odskocznią od szarej rzeczywistości i życiowych niepowodzeń – rozstanie z rodziną będzie kolejnym z takich wydarzeń i najczęściej będzie skutkowało zwiększeniem picia lub całkowitą obojętnością na wydarzenia. Jak zatem faktycznie pomóc osobie uzależnionej od alkoholu?
Dobre podejście do kwestii leczenia uzależnienia i wiara w to, że może się udać to najlepsze, co możesz zrobić jako osoba trzeźwa chcąca pomóc osobie uzależnionej. Nie należy przyjmować tu postawy osoby wyższej i ważniejszej z powodu własnej trzeźwości, ale jednocześnie należy starać się pokazać, że trzeźwe życie może być dobre. Jako osoba trzeźwa należy wierzyć w powodzenie terapii, a najlepiej samemu w niej uczestniczyć, zdobywając wiedzę o znakach nawrotu choroby i ucząc się radzić sobie z nimi tak, jak uczy się tego sam uzależniony. Tego typu wsparcie będzie widziane przez uzależnionego jako najlepszy przykład tego, że życie bez alkoholu nie wiąże się z utratą wszystkich najważniejszych wartości w życiu, a wręcz ich odzyskaniem. To właśnie rodzina, kariera, pasje czy szczęście powinny być motywatorem do tego, by zaprzestać picia.