Browse By

Co wchodzi w skład obsługi wspólnot mieszkaniowych?

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Jest ona jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Nieruchomość wspólna może obejmować więcej niż jeden budynek oraz może być położona na więcej niż jednej działce. Księgi wieczyste oraz dane z systemu informacji geodezyjnej można obecnie sprawdzić w Internecie. Ustawa o własności lokali dzieli wszystkie wspólnoty na małe oraz duże, w zależności od liczby lokali. Wspólnoty małe to te posiadające do 7 lokali w całej nieruchomości, a do zarządzania muszą stosować się do Kodeksu Cywilnego.

Wspólnoty duże działają na podstawie ustawy o własności lokali. W tym przypadku właściciele są zobowiązani do wyboru zarządu , którego członkami mogą być tylko osoby fizyczne wybrane spośród wszystkich właścicieli lokalu lub spoza ich grona. Każdy z właścicieli lokalu we wspólnocie jest zobowiązany do wpłacania zaliczek oraz do poniesienia wydatków związanych z utrzymaniem lokalu oraz . Wysokość zaliczek jest wspólnie określana przez właścicieli na spotkaniu sprawozdawczym dotyczącym roku poprzedniego. Wspólnota bez ograniczeń odpowiada za zobowiązania, a każdy z właścicieli w takiej części, która odpowiada jego udziałowi. Wynika z tego, że pierwszej kolejności to wierzyciele powinni zaspokoić własne roszczenia z majątku wspólnoty. Alternatywnym rozwiązaniem, jest możliwość powierzchnia przez właścicieli zarządu osobie fizycznej lub prawnej, która zajmuje się prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania wspólnotami.

Organem nadrzędnym do wspólnoty jest sąd powszechny, który rozstrzyga sprawy doprowadzające do sporu. Mimo, że właściciele wciąż wolą wszelkie nieporozumienia rozstrzygać między sobą, sąd często pozostaje jedyną opcją pozwalającą dojść do porozumienia. Udziały w nieruchomości są obliczane jako iloraz powierzchni użytkowej lokalu i sumy powierzchni użytkowych wszystkich lokali w całej nieruchomości. W celu pełnej obsługi obiektu, często podejmowana jest współpraca z firmami zajmującymi się obsługą wspólnot mieszkaniowych.

Co mają nam do zaoferowania?

na czym polega obsługa wspólnoty mieszkaniowej

Obsługa wspólnot mieszkaniowych oferuje kompleksową pomoc w zarządzaniu nieruchomościami. Zapewnią pełną obsługę administracyjną. Przejmą nieruchomość i jej dokumentację od poprzedniego zarządcy i obejmą pełen nadzór nad eksploatacją danego obiektu, jednocześnie zapewniając całkowite bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników. Do ich obowiązków należeć będzie rozliczanie mediów, prowadzenie pełnej księgowości oraz dokumentacji technicznej i budowlanej. Zapewniają oni ponadto systematyczną dbałość o utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnot oraz na pobliskim terenie. Obsługa działa również w aspekcie technicznym.

Powadzi okresowe przeglądy techniczne, prowadzi wykaz usterek i monitoruje procesy ich naprawiania. W przypadku podjęcia się prac remontowych, zapewniają oni pełen nadzór i organizację przeprowadzanych robót. Skorzystanie z usług obsługi wspólnot mieszkaniowych jest jednoznaczne z zaoszczędzeniem sporej ilości czasu. Niektóre z firm udostępniają kontrahentowi internetowy wgląd w kartotekę finansową. Dzięki niej można sprawdzić obciążenia, wpłaty, zaliczki, a także odczyty z liczników, zgłoszone awarie i usterki oraz wszelkie inne informacje o wspólnocie.

Koszty zarządzania są ustalone po przeprowadzeniu pełnego wywiadu, który ma na celu określenie stanu nieruchomości mieszkaniowej i zakresu obowiązków. Rezygnując z pewnych dodatkowych i mniej ważnych ofert, cena może się zdecydowanie zmniejszyć. Decydując się na podjęcie współpracy z przedsiębiorstwem zajmującym się obsługą wspólnot mieszkaniowych, właściciele mogą mieć pewność, że ich nieruchomości znajdują się we właściwych rękach. Firmy te zapewniają pełen dostęp do informacji oraz stały kontakt telefoniczny bądź mailowy, dzięki czemu obie strony pozostają w relacji.


Informacje źródło oraz wsparcie merytoryczne: http://kancelaria-prawnicy.pl/wspolnoty-mieszkaniowe