Browse By

Co to jest esperal?

Esperal jest lekiem przeznaczonym do leczenia uzależnienia od alkoholu. Jest to uzupełniający inne terapie środek pomocniczy. Niestety esperal nie powoduje zmniejszenia chęci wypicia alkoholu oraz nie prowadzi do całkowitej likwidacji uzależnienia. Esperal wpływa dyscyplinująco na osobę uzależnioną, ponieważ nie może ona wypić alkoholu przez dany okres czasu. Osoba uzależniona ma obawę przed konsekwencjami związanymi z wypiciem alkoholu.

 

Podziel się: