Browse By

Co robi geodeta?

Każdy, kto ma już za sobą lub planuje podjąć się budowy jakiegokolwiek budynku, musiał lub będzie musiał zwrócić się po pomoc do biura geodezyjnego. Geodeta z rzetelnymi uprawnieniami i przy pomocy odpowiednich narzędzi geodezyjnych dokona wszystkich niezbędnych pomiarów. Pomiary geodezyjne dzielimy wedle różnych klasyfikacji.

Klasyfikacje podziałów

geodeta wałbrzychJednym z takich powszechnych rodzajów pomiarów geodezyjnych są pomiary sytuacyjno-wysokościowe, których celem jest dostarczenie informacji o położeniu tzw. szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych oraz o wysokości mierzonych obiektów.

Po zakończeniu inwestycji budowlanych profesjonalny geodeta wykonuje tzw. pomiarów inwentaryzacyjnych, nazywanych też inwentaryzacją powykonawczą lub geodezyjnym pomiarem powykonawczym. Ten rodzaj pomiaru służy zebraniu aktualnych informacji o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki.

Geodeci wykonują także pomiary dla potrzeb np. projektów wodnych, komunikacyjnych, w przypadku inwestycji różnego typu (górniczych, geologicznych lub leśnych). W zależności od typuinwestycji dokonuje się odrobinę innych pomiarów, które przeważnie służą sporządzeniu map geodezyjnych – map zasadniczych terenu albo numerycznych lub map sytuacyjno-wysokościowych.

W przypadku sprzedaży działki czy terenu zielonego często konieczne jest wytyczenie granic, podział gruntów lub scalenie działek w jedną całość. W wypadku zapisu naszej nieruchomości do ewidencji gruntów i budynków zapisuje się tam również dane o gleboznawczej klasyfikacji gruntu. Takiej klasyfikacji gruntów dokonują geodeci zgodnie z określonymi metodami i narzędziami.

Do zadań biur geodezyjnych należy także tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich, pomiary kontrolne kominów i masztów telewizyjnych i radiowych. Także w przypadku starań rolników o dotacje z UE dla gospodarstw rolnych konieczne jest dokonanie dokładnych pomiarów powierzchni działki.

Zaś jeżeli  planujemy dopiero zakup nieruchomości poleca się aby skierować się do biura geodezyjnego, aby sprawdzono dla nas stan prawny nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu z biurem GeoPROFI.

Podziel się: