Browse By

Co należy zrobić aby zostać licencjonowanym detektywem?

Licencja na detektywa nie jest bardzo łatwa w zdobyciu i od kandydata wymaga nieco wysiłku – zarówno fizycznego jak i umysłowego. Dodatkowo istotne jest aby potwierdzić wszystkie wymagania dotyczące swojej niekaralności, obywatelstwa oraz praw. Detektyw w odróżnieniu od policjanta nie jest funkcjonariuszem publicznym, prowadzi natomiast pracę w prywatnej agencji, która wykonuje zlecenia za pieniądze. Istotą pracy detektywa jest pomaganiem w rozwiązaniu spraw do stopnia, w którym dalsze czynności będzie mogła przeprowadzić odpowiednia służba – np. policja, służby specjalne lub bardzo rzadko – wojsko. Dzieje się to na przykład w sytuacji konieczności rozbicia dużej grupy przestępczej. Spójrzmy co należy zrobić aby zostać detektywem w Polsce.

Kim jest detektyw?

Na początku zaznaczyć należy, że detektyw może siebie nazywać detektywem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście uzyska licencję zawodową, co więcej musi zostać także wpisy do rejestru osób wykonujących ten zawód. Praca detektywa może przybierać różnorodny charakter, jednak w największym skrócie czynności przez niego prowadzone sprowadzają się do poszukiwania informacji trudno dostępnych.

Licencja dla detektywa

Dane mogą dotyczyć osób, firm, inicjatyw lub różnego rodzaju przedsięwzięć. W ostatnich latach na popularności zyskują czynności dotyczące wywiadu gospodarczego, który polega na dostarczeniu klientowi informacji dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa konkurencyjnego, często szkodzącego firmie zlecającej zadanie. Wywiad może poprawić stosunki innych firm, a także przyczynić się do podejmowania trudniejszych decyzji, np. w sytuacji szantażu lub nieuczciwych gier ze strony konkurencji.

Jak zostać detektywem? Wymagania formalne

Aby być detektywem należy być obywatelem Polski bądź innego kraju, który należy do UE. Każdy kandydat – niezależnie od płci – musi mieć ukończone lat oraz powinien wykazać się świadectwem ukończenie szkoły średniej, co więcej osoba taka musi także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wszyscy kandydaci na detektywa muszą wykazywać się wzorową postawą i w stosunku do nich nie może toczyć się żadne postępowanie o przestępstwa, oszustwa. Osoba taka również w przeszłości nie mogła mieć żadnych problemów z problemem – wyrok jest dla kandydata zupełnie dyskwalifikujący. Wszyscy kandydaci muszą także być reprezentatywni oraz lojalni – oznacza to, że w ciągu ostatnich lat nie mogli zostać karnie zwolnieni ze służby, którą pełnili w służbach mundurowych np. w policji, straży granicznej, w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego czy w biurze ochrony rządu. Wszyscy kandydaci – podobnie jak policjanci – muszą uzyskać od miejscowego komendanta policji pozytywną opinię. Istnieje także wymóg dotyczący badania lekarskiego. Odpowiedni lekarz specjalista musi rozstrzygnąć czy potencjalny detektyw posiada pełną sprawność psychiczną i czy jego zachowanie jest odpowiednie dla zawodu, który miały pełnić w przyszłości. Wszystkie powyższe wymagania to zaledwie początek. Istotne jest również szkolenie.

Podziel się: